NAJK staat voor gezondheid mens en dier

Naast de gezondheid van dieren staat ook de gezondheid van mensen hoog in het vaandel bij de jonge boeren van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Echter vindt NAJK dat de wet dieraantallen geen oplossing is om gezondheidsproblemen bij omwonenden te voorkomen. “De wet dieraantallen werkt zelfs averechts op versnelling van verbetering van leefomgeving rondom veehouderijen”, aldus Ronald van Leeuwen, portefeuillehouder intensief bij NAJK.

Op 15 november 2016 vindt er een technische briefing plaats in de Tweede Kamer over een aantal rapporten. Deze rapporten gaan over gezondheidsrisico’s voor omwonende rond veehouderijen. Deskundigen geven toelichting over diverse technische aspecten. Eén van deze rapporten is het onderzoek veehouderijen en gezondheid omwonenden (VGO) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De uitkomsten van dit rapport gaven staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aanleiding om de wet dieraantallen weer uit de kast te pakken. Zijn voorganger heeft hiervoor al eerder een opzet gemaakt.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt in dat provincies en gemeenten de bevoegdheid krijgen om het aantal landbouwhuisdieren per bedrijf of in een gebied te kunnen reguleren, met als doel gezondheidsproblemen bij omwonenden te verminderen. Gezondheid is een belangrijk aspect, waarbij volgens NAJK de veehouderij net als de industrie en verkeer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “De gezondheidseffecten van veehouderijen zijn echter meer gekoppeld aan het type huisvesting dan aan het aantal dieren”, aldus Van Leeuwen.

Stimuleren emissiebeperkende maatregelen

De wet dieraantallen blokkeert bedrijfsontwikkeling en is geen verbetering van de leefomgeving in overbelaste situaties. NAJK pleit daarom voor doorontwikkeling en het stimuleren van emissiebeperkende maatregelen. Door dit proactief en voortvarend op te pakken, kan op een snellere wijze resultaten geboekt worden. Van Leeuwen: “De veehouderij is, in het kader van een goed toekomstperspectief, gebaat bij versnelde vooruitgang in de kwaliteit van stalsystemen. De omgeving is gebaat bij een zo snel mogelijke doorvoering hiervan.”