NAJK teleurgesteld over verhoging afroming fosfaatrechten bij overdracht

Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag, 24 mei, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voorstel om de afroming van fosfaatrechten bij overdracht te verhogen van 10 naar 20%. Voor NAJK kwam dit voorstel onverwachts en vindt de verhoging teleurstellend.

Momenteel zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer dan 84,9 miljoen kilo mogen zijn. Dit heeft de Europese Commissie eerder als eis gesteld. Minister Schouten wil geen generieke korting, dus heeft zij gekozen voor het voorstel om het percentage afroming bij overdracht te verhogen. “Wij hadden dit voorstel niet zien aankomen. Als het alternatief een generieke korting is, is dit een betere optie, maar dit is wel een tegenvaller voor de melkveehouderijsector die nog niet bekomen is van alle strubbelingen in het fosfaat dossier tot nu toe. Daarbij zal de aandacht van de melkveehouder weer helemaal richting fosfaat gaan terwijl er ook andere uitdagingen zijn waarmee we positief aan de slag wilde gaan”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Voor de verhoging van de afroming moet er eerst nog een wetswijziging komen. Minister Schouten heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd en hoopt hier zo spoedig mogelijk in beide Kamers over te besluiten.

Hoeveelheid fosfaatrechten blijft in beweging

De rechten die afgeroomd worden komen in de fosfaat bank. De 420.000 kilo fosfaatrechten die momenteel in de fosfaatbank zitten en de rechten die hier nog bij komen zullen komen te vervallen, op deze manier hoopt minister Schouten het aantal uitgegeven rechten onder het plafond te brengen. Ondertussen komen er door procedures en door vleesveehouders die rechten aan melkveehouders verkopen weer rechten bij. NAJK is blij dat minister Schouten bevestigd dat rechten die nu van vleesveehouders zijn wat haar betreft niet meetellen voor het sectorplafond voor de melkveehouderij. Dit is essentieel om als melkveehouderij qua rechten onder het plafon te komen.

Meer ruimte voor sector in de toekomst

De minister schrijft ook dat wanneer de fosfaatrechten en de stikstofproductie voldoende zijn terug gebracht de weg vrij is voor maatregelen die bijdragen aan het toekomstperspectief van de sector en ruimte voor ondernemerschap. Marije Klever: ‘Het is goed dat de minister dit benoemd, echter lijkt dit nu ver weg, terwijl de sector nu al opzoek is naar dit toekomstperspectief, NAJK zal zich inzetten deze woorden tot daden laten komen.’

 

Lees de Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel