CDG MILK in Brussel | Wilbert Wouters

Op vrijdag 4 oktober mocht ik deelnemen aan de Civil Dialoque Group on milk. Met de Agra actie protesten van 1 oktober nog vers in het geheugen, was ik erg benieuwd wat daarvan doorgekomen was in Brussel. Deze bijeenkomst leende zich er echter niet voor om daar een standpunt over in te nemen. Het eerste wat me in de metro in Brussel opviel was een grote banner waarop stond Meatthefacts. Deze reclamecampagne wordt bewust in Brussel gestart omdat juist daar de politici direct beïnvloed moeten worden. De campagne laat zien dat dieren die op een goede manier behandeld worden, zorgen voor een leefbaar platteland en dus een duurzaam klimaat.

Productie in Europa

Hoe de melkmarkt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de vooruitzichten zijn, worden besproken en geëvalueerd. Opvallend is de sterke stijging in melkproductie in Ierland en Polen en de afname in productie in Nederland en Spanje. Hierbij speelt de regelgeving in Nederland en de ruwvoer voorraad in Spanje een belangrijke rol. Het aantal melkkoeien in Europa stijgt licht, maar niet zo snel als de totale productiegroei. Dit betekent dus dat de productie per koe gestaag toeneemt. Afgelopen jaar is de meeste melk ooit geproduceerd in Europa, ondanks de krapte in ruwvoer door de droogte van vorig jaar.

Zuivelexport vanuit Europa

De export van zuivel nam met 13% toe. Dit lijkt veel maar de totale zuivelexport in euro’s steeg nauwelijks. Dit komt door de sterke concurrentie van Nieuw-Zeeland op de wereldmarkt. China blijft een zeer belangrijke handelspartner net zoals Zuid-Oost Azie en Afrika. De zeer recentelijke sancties van Amerika om extra importheffingen te heffen op zuivel gaan effect hebben. Het is nog afwachten hoe en welke producten hier de dupe van zijn. Bepaalde handelsakkoorden hebben effect op volledig andere producten. Zo heft Indonesië 25% importheffing op zuivel omdat Europa (bijna) geen palmolie voor biodiesel meer wil importeren. De wereldwijde zuivelconsumptie laat al jaren een duidelijke dalende lijn voor consumptie melk zien, terwijl vooral kaasconsumptie sterk toeneemt. Dit is met name in de Afrikaanse landen.

De Brexit

De Brexit is nu zeer actueel omdat er duidelijkheid moet komen voor het einde van oktober. Verschillende Ierse boeren zien in dat een harde Brexit een catastrofe wordt voor de Ierse melkveehouderijen. Dit omdat een zeer groot gedeelte van de zuivel naar of door Engeland naar Europa wordt geëxporteerd. Een harde Brexit zal voor zeer veel logistieke problemen zorgen. Europa heeft haar gedeelte van het crisismanagement op orde, het is de vraag hoe Engeland dit op orde heeft. Afwachten dus.

Transparantie in de melkmarkt

Er wordt gewerkt aan een programma om de melkmarkt transparanter te maken. Binnen de gehele keten is veel transparantie in onder andere de productie, verwerking en verkoop cijfers. Alleen de retail is erg terughoudend om gegevens vrij te geven. Geprobeerd wordt om: verkoopprijzen te verzamelen, vergelijkbare producten en markten te gebruiken, verkoop hoeveelheden en de inkoopprijzen te verzamelen. Dit moet er voor zorgen dat er beter op de markt in ingespeeld kan worden.

Common Agriculture Policy

In een presentatie over het CAP (Common Agriculture Policy) werd uitgelegd wat het CAP is en welke vorm dit gaat krijgen. Ook stonden klimaat en de volgende generatie hierin centraal. Het is erg belangrijk om over vijftig jaar nog steeds op een goede manier voedsel te kunnen produceren. Duidelijk kwam van verschillende kanten naar voren dat de jonge agrariërs meer ruimte en ondersteuning moeten krijgen om duurzaam te produceren. Ook het standpunt dat de vergrijzing in razend tempo toeneemt werd genoemd en dat de bereidheid om nog boer te worden steeds minder wordt. Dit komt door het lage verdienmodel en de vele uren hard werk. Belangrijk dat deze punten benoemd worden, hopelijk gaan we dit op een bepaalde manier terug zien!

Een aantal NAJK leden nemen namens NAJK deel aan cdg’s, dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Zij vertellen graag over hun ervaringen en over de onderwerpen die hier worden besproken.