NAJK neemt deel aan actie 22 juli

Aankomende woensdag, 22 juli, wordt er weer actie gevoerd door de boeren in de Bilt om aandacht te vragen voor onze positie in het stikstofdossier en de in onze ogen onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer hierin. De afgelopen periode heeft NAJK er alles aan gedaan om er samen met het ministerie van LNV uit te komen, dit heeft helaas tot niets geleid. Als toekomstige dossiers op een zelfde manier gaan, dan heeft agrarische belangenbehartiging geen nut meer. NAJK steunt mede daarom deze actie. De actie is voor NAJK een laatste middel.

“Wij hebben lang de weg van praten en lobby gekozen, maar dit heeft tot dusver nog weinig tot geen concrete resultaten opgeleverd. De landbouwsector heeft meerdere goede alternatieven voorgelegd voor de voermaatregel. Echter werd keer op keer vastgehouden aan de eigen plannen van het ministerie en werd de (juridische) onderbouwing hiervoor niet gedeeld. Via een motie in de Tweede Kamer moest de minister gedwongen worden opnieuw naar het alternatief te kijken. De minister gaat de alternatieve voermaatregel laten doorreken door het PBL. Deze doorrekening wordt echter pas eind augustus verwacht. Dit is te laat om de voermaatregel nog te wijzigen. Daarnaast zijn er beleidsmatige keuzes gemaakt in de stikstofberekeningen die de boeren onterecht benadelen in hun dagelijks werk en toekomstperspectief. Andere sectoren mogen blijkbaar rekenen met andere rekenmodellen en manieren van stikstofneerslag meten. Stikstofneerslag vanuit de landbouw wordt wel tot op grote afstand in tienden van grammen meegerekend, terwijl er een grens ligt bij andere sectoren zoals de 5 km bij bijvoorbeeld het verkeer. Dit is vreemd en onlogisch. Een degelijke (juridische) onderbouwing van dit enorme verschil in stikstofberekeningen hebben wij na meerdere verzoeken tot dusver nog niet gekregen. NAJK staat met lege handen. Er komen nog meer onderwerpen aan, bijvoorbeeld green deal, klimaat en biodiversiteit. We willen niet dat die dossiers op dezelfde wijze gaan verlopen. Anders kunnen we beter nu stoppen. Daarom resteert nog maar één middel en dat is actievoeren. Daarom steunen wij als NAJK de actie van aankomende woensdag.” aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Agrarische sector in het nauw

Boeren hoor je niet zo snel, en demonstreren doen ze al helemaal niet graag. Het kost tijd en geld die ze liever op een andere manier besteden, maar wanneer je als agrarisch ondernemer jaar in jaar uit het gevoel hebt dat je in een hoek gedrukt wordt en niets te zeggen hebt in de politiek, vergroot dit de kloof tussen papier en realiteit. “Dit stikstof verhaal dat nu sinds vorig jaar maart is gaan rollen is één van de vele voorbeelden die we kennen binnen de agrarische sector van een papieren maatregel die totaal niet op de realiteit is getoetst. Het is de druppel die de emmer liet overlopen bij heel veel agrarisch ondernemers. Wanneer er dan ook niet naar de praktijk geluisterd wordt tijdens de vele overleggen en gesprekken, is er op den duur helaas geen andere weg meer om op te komen voor je werk, je thuis en je toekomst.” Aldus Arfman.

We kunnen niet anders

NAJK begrijpt en steunt de boeren die woensdag actie voeren bij het RIVM in de Bilt. Het is daarbij wel van belang om de overlast met trekkers op de snelwegen te beperken door alternatieve routes te nemen. NAJK roept haar leden dan ook op om zich wel aan de wet, de richtlijnen van de organisatie en de coronamaatregelen te houden. Opkomen voor je belangen is belangrijk maar niet ten koste van alles. “Bij de afgelopen demonstraties zag je dat het publiek heel positief was en begrip had voor de boer die actie voerde. We lopen wat dat betreft nu op dun ijs door weer te gaan demonstreren, maar we kunnen niet anders dan voor onze toekomst en het welzijn van de dieren op te komen.”

FDF is hoofdorganisator van de actie. Houdt voor praktische informatie hun kanalen in de gaten.