NAJK ondersteunt wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering niet

Tot vanmorgen 12.00 uur konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). NAJK heeft daarom vorige week de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. De wet geeft onvoldoende zekerheid, is niet goed ingericht en lost de stikstofimpasse niet op.

Geef vertrouwen in de toekomst
Jonge boeren hebben zekerheid nodig. Wisselend beleid haalt het vertrouwen weg, zorgt dat er niet kan worden geïnvesteerd en ondernomen, en geeft veel stress. “Agrarische jongeren willen toekomst. Het voorgestelde wetsvoorstel geeft geen zicht op legalisatie van melders en bedrijven zonder een WNB-vergunning. Dit maakt bedrijfsovernames voor deze bedrijven onmogelijk en zet daarmee de toekomst van die jonge boeren op het spel.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte voor provinciale en gemeentelijke overheden en andere uitvoeringsplichtige bestuursorganen om de maatregelen, activiteiten of ontwikkelingen tussentijds te wijzigen, te vervangen of te laten vervallen. Arfman: “Dit geeft ondernemers geen vertrouwen in de toekomst, waardoor men nauwelijks kan ondernemen.”

Juiste volgorde
NAJK hamert er vanaf het begin op aan om de juiste volgorde te hanteren in het proces rondom stikstof. De juiste volgorde is volgens NAJK:
1. PAS-melders en knelgevallen legaliseren
2. Fatsoenlijk stikstofregistratie en –depositiesysteem
3. Spelregels opstellen stikstof- en depositietransacties
Het wetsvoorstel gaat aan deze volgorde voorbij. Hierdoor kunnen er ongewenste neveneffecten ontstaan met grote gevolgen voor de agrarische sector.

Niet bijgedragen
Hoewel NAJK met het ministerie van LNV in gesprek is over stikstof, is NAJK op geen enkele manier betrokken geweest bij het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering en de opkoopregeling.

Lees de hele bijdrage van NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: NAJK-3492NB – Reactie NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

En zie ook de vragen van NAJK op de memorie: Vragen bij memorie van toelichting