NAJK is focus op stoppers en onteigenen zat, investeer in de toekomst!

Vanmorgen zijn in diverse media berichten verschenen over plannen voor onteigening van boeren. De plannen zorgen voor veel onrust binnen de landbouwsector. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. ‘Investeer in de blijvers’ is het motto van NAJK. Het massaal onteigenen, zorgt voor een domino-effect dat niet te overzien is.

Volgens de krantenberichten zouden er vergevorderde plannen van ministeries zijn over het uitkopen van honderden boeren en indien nodig het onteigenen ervan. Dit met als doel om de stikstofuitstoot terug te dringen en bouwprojecten weer vlot te trekken. NAJK baalt er ontzettend van dat het kabinet druk is met boeren waarvan zij willen dat die stoppen, maar geen focus heeft op boeren die door willen gaan. “Het gaat om de boeren die blijven, die dragen de land- en tuinbouw in de toekomst. Jonge boeren willen door, jonge boeren hebben toekomstperspectief nodig. Degene die door willen, zorgen voor de gezonde en duurzame voedselproductie die we allemaal willen. Overheid en politiek heeft de blijvers uit het oog verloren. Het gaat alleen nog maar over de stoppers”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Alle pijlen zijn weer op de landbouw gericht, terwijl andere sectoren ook stikstof kunnen reduceren. Dit geeft het gevoel dat de landbouw het probleem moet oplossen. Er zijn nog vele andere manieren om stikstof te reduceren. Daar wordt in de plannen onterecht aan voorbij gegaan.

Samen met andere partijen heeft NAJK het CTM-plan aan de overheid gepresenteerd. Hierin wordt gericht op de blijvers en kan er gekozen worden tussen verschillende maatregelen om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de bedrijfsvoering. NAJK voert hierover gesprekken met het ministerie van LNV, maar is niet betrokken bij de plannen over onteigenen en denkt er ook niet in mee.