NAJK geschrokken door uitblijven gesprekken 7e actieprogramma en derogatie

Maandag 13 december stuurde demissionair minister Schouten een Kamerbrief met de mededeling dat de gesprekken met het Nitraatcomité nog niet worden opgestart. De Europese Commissie is er namelijk niet van overtuigd dat Nederland de gestelde waterkwaliteitsdoelen tijdig gaat halen met het ingediende 7e actieprogramma. Hiermee kan ook de volgende stap in de verlening van de derogatie niet gemaakt worden. NAJK is geschrokken door het uitblijven van de gesprekken en maakt zich zorgen  over wanneer het actieprogramma wel wordt goedgekeurd, of er wel een derogatie komt en zo ja, wanneer?

Op woensdag 15 december hoopte minister Schouten namens Nederland een presentatie te geven aan het nitraatcomité over het actieprogramma. De Europese Commissie vindt dat in het 7e actieprogramma onvoldoende onderbouwd is dat de doelen voor het oppervlaktewater tijdig gehaald kunnen worden. Daarom mag Nederland geen presentatie geven. “Een akkoord op het 7e actieprogramma is nodig om de gesprekken over derogatie op te kunnen starten. Dit proces loopt nu vertraging op, waardoor er voor het mestseizoen geen duidelijkheid is”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Zorgen om actieprogramma
De Europese commissie zet voornamelijk vraagtekens bij het behalen van de doelen in het oppervlaktewater. Minister Schouten gaf aan dat deze resterende opgave zal samenhangen met de structurele aanpak stikstof. Hierover zal het nieuwe kabinet besluiten, waardoor er nog geen definitief beleid over is. De gesprekken en onderhandelingen worden daardoor nog niet opgestart. NAJK heeft samen met andere partijen in een consortium (BO Akkerbouw, Cumela, LTO Nederland, NAV, NZO, POV en Rabobank) afgelopen periode hard gewerkt aan een alternatief plan voor het concept 7e actieprogramma, het maatwerkplan. Er zijn geen signalen bij NAJK dat deze maatwerkaanpak het probleem is.

Zorgen om derogatie
Door het uitblijven van het akkoord op het actieprogramma loopt de aanvraag van een derogatie mogelijk vertraging op. “Derogatie draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Het verliezen ervan zorgt voor nog meer druk op de waterkwaliteit en daarmee nog sterker ingrijpen op de langere termijn. Daarnaast zet het uitblijven van de derogatie ook druk op het behalen van de duurzaamheidsopgaves, de uitvoering van kringlooplandbouw en heeft het een enorme financiële impact.”, aldus Klever. De zorgen van NAJK zijn dan ook groot dat de gesprekken nog niet zijn opgestart. NAJK is bang dat hierdoor mogelijk pas tijdens het komende mestseizoen duidelijkheid komt over een derogatie.

NAJK is, namens het consortium, samen met LTO in overleg met het ministerie van LNV over het actieprogramma en de derogatie. Ze houden een vinger aan de pols.