NAJK blij met maand uitstel Gecombineerde Opgave

Medio maart deed NAJK samen met LTO een oproep aan het ministerie van LNV om de Gecombineerde Opgave met een maand uit te stellen. Gisteren stuurde minister Adema een Kamerbrief waarin hij aangaf de geluiden gehoord te hebben. Hij schreef ook dat iedereen een maand langer de tijd krijgt om de Gecombineerde Opgave in te vullen. NAJK is blij dat minister Adema heeft geluisterd naar de oproep. 

Het invullen van de Gecombineerde Opgave duurt dit jaar langer door het nieuwe GLB, het intekenen van o.a. landschapselementen en de problemen met de ICT-systemen. NAJK kreeg hierover veel opmerkingen, frustraties en zorgen van haar leden. In gesprekken met RVO en het ministerie, maar ook via een persbericht stelde NAJK dit aan de kaart. Minister Adema heeft daarop besloten om de periode met mogelijkheid tot indienen eenmalig te verlengen tot en met 15 juni 2023.

NAJK is positief over het uitstel, maar roept haar leden wel op om de Gecombineerde Opgave zo snel mogelijk in te vullen. “Het invullen kost meer tijd dan eerdere jaren. Daarbij is het gebruikelijk dat in de laatste weken meer aanvragen ingediend worden. Hierdoor kan de bereikbaarheid van RVO dan lastiger zijn. Mocht je nog niet begonnen zijn, begin dan snel! Zo heb je de om alles goed in te vullen en val je straks niet buiten de boot”, aldus dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp. NAJK blijft in gesprek met RVO over verbeteringen en verhelderingen in de Gecombineerde Opgave om deze werkbaar te maken en houden voor jonge boeren en tuinders.