NAJK dient zienswijze in op voorgestelde wijziging Besluit Gewasbescherming en Biociden

NAJK is tegen het voorstel van wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit wijzigingsvoorstel geeft de minister van LNV de mogelijkheid om alternatieven te verplichten voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, niet alleen voor de genoemde actieve stof glyfosaat, maar in potentie voor alle chemische middelen.

NAJK heeft een zienswijze ingediend op dit voorstel, hierin benoemd NAJK de volgende punten:

  1. Met het voorstel kan de minister direct ingrijpen in het toelatingsbeleid en worden het hiervoor verantwoordelijke CTGB en EFSA buitenspel gezet.
  2. De criteria waaraan een alternatief moet voldoen, zoals ‘noodzakelijk, geschikt en evenredig’, kunnen op verschillende manieren worden opgevat. Misverstanden over deze criteria en een verschil tussen hoe het in theorie en in de praktijk uitpakt, zullen leiden tot willekeur.
  3. Het gebruiken van een alternatief voor een chemisch middel kan aan het begin van een groeiseizoen een haalbare optie lijken, maar dit kan in de praktijk uiteindelijk heel anders uitpakken, flexibiliteit en keuze uit verschillende methoden en is daarom noodzakelijk voor de agrarisch ondernemers.
  4. Dit voorstel tot wetswijziging geeft de minister de mogelijkheid om alternatieven te verplichten, niet alleen voor de nu genoemde actieve stof glyfosaat, maar in potentie voor alle chemische middelen. De huidige voorgestelde criteria houden onvoldoende rekening met een allesomvattende aanpak.
  5. NAJK heeft al eerder richting het ministerie benadrukt dat waar mogelijk de sector zich zoveel mogelijk inzet voor het gebruik van alternatieven, maar, waar noodzakelijk, het gebruik van glyfosaat wel mogelijk moet blijven.
  6. NAJK vreest dat met dit voorstel en deze criteria, het gebruik en de doorontwikkeling van nieuwe technieken, zoals spuiten met precisietechnieken, waarvan minder middelgebruik het resultaat is, stil zal komen te liggen.

Lees de volledig zienswijze die NAJK heeft ingediend hier.