NAJK over invoering Europese Natuurherstelwet: lot jonge boer en tuinder ligt nu in handen van nieuwe regering!

Maandag 17 juni stemden de 27 milieu ministers uit de EU-lidstaten in meerderheid voor de invoering van de Natuurherstelwet. Nu de wet aangenomen is zullen de lidstaten en daarmee dus ook Nederland, aan de slag moeten met de nationale invulling ervan. NAJK is niet tegen een goede staat van de natuur, maar voorziet grote (juridische) problemen in de uitvoering van deze wet. NAJK wil daarom zo snel mogelijk met de verschillende overheden en instanties in gesprek om de toekomst van de jonge boeren en tuinders te waarborgen.

De afgelopen twee jaar heeft er een fel debat plaats gevonden over de Natuurherstelwet. Voorstanders zagen deze wet als belangrijk instrument om de Europese natuur te beschermen en tegenstanders zagen de wet als een gevaar voor de ontwikkelmogelijkheden van Europa. Afgelopen maandag stemde Nederland definitief tegen het voorstel van de Europese Natuurherstelwet. Echter bleek er uiteindelijk een meerderheid onder de 27 lidstaten voorstander van deze wet en werd deze toch aangenomen. Daarmee is de Natuurherstelwet een feit geworden.

Toekomstperspectief onder druk

NAJK heeft in de afgelopen jaren altijd het belang van toekomstperspectief voor de jonge boeren en tuinders benadrukt. Deze aangenomen wet zet dit toekomstperspectief onder druk. Dit komt door de grote onzekerheden die deze wet met zich mee brengt op het gebied van vergunningverlening en de rol van agrarisch natuurbeheer. De aangenomen wet is een Europese verordening, dat betekent dat Nederland nu zelf aan de slag moet met het invullen van de wet middels een nationaal herstelplan. In dit plan moet Nederland omschrijven hoe ze bijvoorbeeld de doelen voor agrarische ecosystemen in 2030, 2040 en 2050 willen gaan invullen.

Een ingewikkeld proces

De invulling van deze wet is een ingewikkeld proces waar veel overheidsinstanties zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten bij betrokken zijn die soms verschillende belangen hebben. “De grote vraag die nu gesteld moet worden is hoe we ervoor kunnen zorgen dat er met de invoering van het Nationale Natuurherstelplan een toekomstperspectief blijft bestaan voor jonge boeren en tuinders in Nederland”, aldus dagelijks bestuurder Gerben Boom met de portefeuille internationaal,  “Als we hier niet goed over nadenken dan lopen we het risico om opnieuw in een nationale crisis te belanden.” NAJK wil daarom de komende tijd in gesprek met alle partijen om na te denken over een realistische uitvoering zodat er een toekomst blijft bestaan voor de jonge boeren en tuinders van Nederland!