BNDR december 2020

De boer en zijn landschap!

Dit is hem dan, mijn eerste voorwoord in de BNDR als voorzitter van de jonge boeren en tuindersorganisatie van Nederland: NAJK. De organisatie die op Europees, landelijk, provinciaal en regionaal niveau staat voor een gezonde toekomst van jonge agrariërs en hun familiebedrijven. Zowel vandaag, als morgen, als over 30 jaar. Dit doen we met elkaar en met onze omgeving. Daar mogen we trots op zijn!

Deze BNDR gaat over landschapsinrichting. Een thema wat ons als jonge boeren op het lijf geschreven is. Een groot deel van het Nederlandse landschap wordt beheerd door boeren en tuinders. Wij, jonge boeren en tuinders, zijn de landschapsbeheerders van vandaag, maar ook van de toekomst. Het landschapsbeheer van de boer kent nogal wat spelregels. De juridische spelregels bijvoorbeeld die door de overheid worden opgelegd. Dat kunnen regels zijn vanuit het GLB die bepalen of je wel voldoet aan voldoende gewasdiversificatie, maar  ook regels vanuit de mestwetgeving die bepalen of je wel voldoet aan de derogatie-eisen.

Wat we alleen niet moeten vergeten is dat we ook te maken hebben met natuurlijke spelregels. Welk gewas stond het afgelopen jaar op jouw perceel? Die vraag is zeer bepalend voor de keuze van het gewas van het aankomende jaar in verband met bijvoorbeeld aaltjes en schimmelziekten. Daarnaast bepaald de grondsoort welke gewassen ergens wel of niet kunnen groeien en bepaald de ontwatering of er voldoende water af- of aangevoerd kan worden.

Laten we niet vergeten dat de mix van zowel natuurlijke als juridische spelregels bepalen hoe het landschap eruit komt te zien en niet alleen de papieren werkelijkheid. Middels deze mix moet er verplicht ruimte blijven voor een renderend familiebedrijf!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter