BNDR december 2022

Voor jonge boeren en tuinders met visie en lef

Bovenstaande titel is onze slogan die geweldig past bij het thema van deze BNDR: ambitie! In deze tijden heb je visie en lef nodig om positief naar de toekomst te kijken, want de wereld om ons heen is zeer turbulent. Rentes vliegen omhoog, brandstof en energie zijn duur, de grondstoffenmarkt is ondoorzichtig en de politiek is instabiel.

Juist nu heb je ambitie, visie en lef nodig om als ondernemer door alle trends heen te kijken en je eigen stip op de horizon te blijven volgen. Trends kunnen je naar links of naar rechts sturen, maar de koers moet duidelijk zijn. Dat is heel makkelijk praten vanuit mijn kant, maar zo simpel gaat het vaak niet. Immers, je kunt wel ambitie, visie en lef hebben, maar je moet het ook nog kunnen overdragen aan je ouders/medevennoten, de financiers, leveranciers en afnemers. Dat vergt enorm veel van je als ondernemer, maar is ook uitdagend.

NAJK probeert, met alles wat ze in zich heeft, jonge boeren en tuinders op het gebied van kennis en lobby te faciliteren met als doel: ruimte voor bedrijfsovername en het verdienvermogen van jonge boeren en tuinders. Met onze provinciale bestuurders en onze afdelingsbestuurders proberen we niet alleen gezelligheid te brengen, maar ook een stabiel ondernemersklimaat. Dat laatste is op dit moment een enorme uitdaging die NAJK niet schuwt. Dit doen we overigens niet alleen: we werken volop samen met sectorpartijen, brancheorganisaties en jongerenraden. Het wordt tijd dat jonge ondernemers met ambitie, visie en lef weer ruimte krijgen om hun dromen waar te maken!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter