BNDR juni 2020

Tijden veranderen…

‘Tijden veranderen’, een oude uitdrukking die iedereen kent en die zeker van toepassing is op de huidige tijd waarin wij nu leven. Wie had vorig jaar ooit kunnen vermoeden dat wij in een grote crisis zouden zitten waar wij nu inzitten en dat contact met anderen vrijwel alleen digitaal mogelijk is? Zelfs bij de vorige BNDR-uitgave was hier nog geen sprake van. Daarnaast is het ongeveer een jaar geleden dat de rechter de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afschoot. Een onderwerp van heel andere aard, maar wel één die ons allemaal raakt. Kortom, de wereld ziet er voor de agrarische sector compleet anders uit dan een jaar geleden.

Als NAJK zetten wij ons volop in om de belangen van jonge boeren en tuinders onder de aandacht te brengen bij de beleidsbepalers. Het stikstofdossier kost op dit moment heel veel tijd. Tevens is dit dossier de grootste bedreiging voor ons als jonge boeren: is er nog wel ontwikkelingsperspectief? Worden wij niet in de uitverkoop gezet? Moeten wij nu concurreren met industrie? Is er nog wel een boterham te verdienen in de toekomst? Anders gezegd, hebben wij nog een verdienmodel? Deze laatste vraag is direct ook het hoofdthema van deze BNDR en wij zullen daar dus ook verder op ingaan.

Daarnaast zorgt het coronavirus op onze bedrijven voor de nodige uitdaging. Afzet van producten is weggevallen of prijzen zijn (fors) gedaald. Handjes om te helpen oogsten ontbreken of deze zijn minder beschikbaar. Hierdoor worden verschillende bedrijven hard geraakt. Ook hier zetten wij als NAJK ons voor in om deze tijd door te komen en schade te beperken.

Ik wens jullie allen sterkte in deze moeilijke tijd!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter