BNDR maart 2023

Het verdienmodel van de toekomst

‘Hoe ziet het verdienmodel van de toekomst eruit?’ Een vraag die, zowel door ons als boer en tuinder als de wereld om onze sector heen, heel vaak wordt gesteld. In mijn ogen is die vraag heel logisch, maar er hoort nog een vraag aan vooraf: ‘Hoe denken we dat de markt van de toekomst eruit ziet en welke spelregels gaan hier gelden?’

NAJK is al ruim twee jaar betrokken bij het project Waardecreatie in Ketens (WIK) die als filosofie heeft: waardecreatie in ketens. Dit project is begonnen als samenwerking tussen sectorpartijen en bedrijven die een beweging wilden opstarten, maar is inmiddels uitgegroeid tot een project waarin boeren en tuinders samenwerken met supermarkten en de verwerkende levensmiddelenindustrie. Het doel van deze samenwerking is antwoord geven op de vraag: ‘Hoe denken wij dat de markt van de toekomst eruit ziet en welke spelregels hebben we nodig om geld te verdienen in die markt?’ Voor de beantwoording zijn twee zaken belangrijk: wat is WIK en wat heeft het nodig?

WIK staat voor een samenwerking tussen boeren, de verwerkende bedrijven en supermarkten. Een keten, waarin investeringen in duurzaamheid eerlijk worden verdeeld en de samenwerking niet enkel over de prijs gaat. Centraal staat: ‘Hoe maken we de keten beter en iedereen die deelneemt aan de keten sterker?’ Met als uitganspunt voor ons natuurlijk de boer en tuinder.

Hiervoor zijn spelregels nodig die duurzaamheid vergelijkbaar maakt in het schap. Een consument zou in één oogopslag moeten kunnen zien wie echt duurzaam is en op welk vlak. Deze spelregels zijn niet enkel in Nederland noodzakelijk, maar in heel Europa.

NAJK trekt hard aan WIK en aan de spelregels die hiervoor nodig zijn, zowel op landelijk niveau als Europees. En niet zonder succes!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter