BNDR maart 2023

Boer en tuinder in verbinding

In 1950 telde Nederland meer dan 400.000 landbouwbedrijven tegenover ruim 52.000 in 2021. Het inwoneraantal lag op een kleine 10 miljoen inwoners tegenover ruim 17 miljoen in 2021. Onze sector was in 1950 nog gelijk aan 4% van de totale bevolking tegenover 0,3% in 2021 en het landbouwareaal was 2,3 miljoen hectare tegenover een kleine 1,8 miljoen hectare in 2021. Dit areaal is met ruim 20% afgenomen. (BRON CBS)

Besef even goed wat hier staat. Zowel in aantallen als in ruimtelijk gebruik is onze sector afgenomen, maar de wereld om ons heen is gegroeid. Ik zie dit in vele familiegeschiedenissen terug. Hoe vaak hoor je dat opa nog boer of tuinder was en dat in de familie van opa nog verschillende boeren en tuinders zaten? En hoeveel mensen kwamen toen nog op een verjaardag een andere boer of tuinder tegen? Vandaag de dag komt de wereld om ons heen steeds minder met ons in aanraking. Met als grootste gevolg: de onwetendheid en de daaruit voortvloeiende vernietigende keuzes die ons als jonge boer en tuinder hard raken.

Er zijn twee keuzes: je kruipt in je schulp en trekt je terug óf je doet je deuren wagenwijd open. Dat laatste is wat wij als jonge boeren en tuinders moeten doen. Wij zijn trots op wat we doen en dat mogen we ook laten zien. Zelf hebben wij thuis een educatiebedrijf waar we scholen en vakantiegangers ontvangen en laten zien wat een melkveebedrijf is. Je staat ervan versteld hoeveel mensen onwetend zijn, maar na een bezoek enthousiaste ambassadeur worden van onze sector.

Met de provinciale verkiezingen in aantocht staan wij als jonge boeren en tuinders voor dezelfde keuze. Nodigen we alleen degenen op ons bedrijf uit die ons al zien staan of gaan we verbinding leggen met hen die van nature niet in onze comfortzone zitten? Mijn mening: trek de ander naar binnen en treed zelf naar buiten!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter