Welkom bij ZAJK!

Het ZAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en plattelandsjongeren in Zuidwest Nederland. Wij behartigen de belangen en fungeren als kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.

Het ZAJK is onderverdeeld in aparte regio’s met een AJK- en/of een PJZ-afdeling. Deze afdelingen zijn lid van het ZAJK. De afdelingen vertegenwoordigen hun leden tijdens de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht. Individuele leden hebben geen stemrecht tijdens stemmingen bij deze vergaderingen.

ZAJK-agenda

  • Geen evenementen

Het ZAJK-bestuur