Update Jonge Landbouwersregeling – Januari 2015

In het besluitvormingsproces rondom de Jonge Landbouwersregeling is deze maand een aantal besluiten genomen. Dit betekent dat alle provincies met de volgende besluiten akkoord zijn:

  • De Jonge Landbouwersregeling is voor iedereen onder de 41 jaar (mits je de subsidie niet eerder gekregen hebt).
  • De driejareneis is daarmee komen te vervallen. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat de subsidie zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige bedrijfsovername.
  • In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.
  • De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000,- en het maximum is € 20.000,-. Het minimum is ingesteld omdat anders de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden en het maximum is ingesteld om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen.
  • Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000,- te komen.
  • De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen.
  • NAJK wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de investeringslijst. De investeringen worden gerankt in vijf categorieën, waarbij duurzaamheid de leidraad zal zijn van de toekenning van de categorie. De meer reguliere investeringen komen daarmee in de lagere categorieën.
  • De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Namens NAJK is Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername in het dagelijks bestuur bij NAJK, verantwoordelijk voor alles omtrent de Jonge Landbouwersregeling. Heb jij vragen of suggesties? Mail gerust.