Het bestuur van…. AJK Zuidwesthoek

De 21-jarige Rens Mulder is na zijn mbo-opleiding Veehouderij direct in maatschap gegaan met zijn ouders. Samen runnen ze een melkveebedrijf net buiten Dwingeloo (Drenthe). Op dit moment melken ze 120 koeien en hebben ze 70 hectare grond in gebruik. Hiervan is 56 hectare grasland en 14 hectare maïs. In het nieuwe bestuur van AJK Zuidwesthoek is Rens actief als vicevoorzitter.

Waarom zit je in het bestuur van AJK Zuidwesthoek?

“Onze afdeling was doodgebloed. Om weer leven in de AJK te blazen, moest er een nieuw bestuur gevormd worden. Met hulp van DAJK is er een enthousiaste groep bestuurders bij elkaar gezocht. De huidige voorzitter is een oud-klasgenoot van mij, via hem hebben ze mij gevraagd voor het bestuur.”

Waar zijn jullie de laatste tijd mee bezig?

“We zijn voornamelijk bezig met het bij elkaar krijgen van een enthousiaste club jongeren die graag deelneemt aan onze activiteiten. Daarom organiseren we veel verschillende avonden. De startavond over weidegang heeft plaatsgevonden op ons melkveebedrijf. Ook hebben we een avond gehouden over fokkerij, waarbij we een spoedcursus veebeoordelen kregen.”

Hoe hebben jullie de doorstart van jullie AJK gemaakt?

“We hebben met behulp van de oude ledenlijst en ons netwerk uitnodigingen verstuurd naar jonge agrariërs in onze omgeving. Met het bestuur hebben we afgesproken dat ieder bestuurslid een auto vol jongeren meeneemt naar de activiteiten. Zo krijgen we snel een grote groep bij elkaar. We proberen ook veel reclame te maken via Facebook. Het belangrijkste is dat wij interessante activiteiten organiseren, dan komen de leden vanzelf.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de komende tijd?

“We willen graag een grote club actieve leden krijgen, waarmee we bijvoorbeeld discussieavonden kunnen houden.”

Wat was jouw hoogtepunt binnen het bestuur?

“Mijn hoogtepunt was de eerste avond die wij georganiseerd hebben. Deze avond was bij mij op het bedrijf. Wij hebben net een nieuwe stal gebouwd en de aanwezigen vonden het leuk om dat te bekijken. We hadden een opkomst van ruim vijfendertig mensen. Daar ben ik enorm trots op!”