Interessante bijeenkomst klankbordgroep akkerbouw

Afgelopen vrijdag kwam de klankbordgroep akkerbouw van NAJK bijeen op het hoofdkantoor van Rabobank Nederland in Utrecht. De klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle provincies, communiceert voornamelijk online en komt minimaal een keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen die spelen in de akkerbouwsector.

Arjan Ausma, sectormanager akkerbouw bij Rabobank Food & Agri, leidde de bijeenkomst in. Hij sprak met de aanwezige NAJK-leden over de nieuwe visie van Rabobank (Banking for Food), voedselverspilling en de financiële stand van zaken in de akkerbouwsector. Vervolgens sprak Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder bij NAJK met portefeuillehouder akkerbouw, met de leden over vergroening in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, agrarisch natuurbeheer en GMO-teelt.

Wil jij je aansluiten bij de klankbordgroep akkerbouw? Neem dan contact op met Doeko van ’t Westeinde via dvantwesteinde@najk.nl.