NAJK schetst realistisch beeld van verdeling waterschapslasten

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) reageert op de bewering van de Partij van de Arbeid (PvdA) over de oneerlijke verdeling van de waterschapslasten tussen boeren en burgers. NAJK acht het misleidend om de kosten te herleiden tot een prijs per vierkante meter grond in gebruik, zoals onder meer PvdA’er Marleen Barth afgelopen weekend in een Radio 1 uitzending deed.

“De campagnes voor de provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen zijn in volle gang”, zegt Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK. “Stevige statements horen daarbij. Wat de PvdA nu heeft gedaan doet geen enkel recht aan het werk van boeren en tuinders, waarbij in samenwerking met het waterschap iedereen droge voeten kan houden. ”De PvdA beweert dat de waterschapslasten oneerlijk zijn verdeeld. Volgens de partij betalen burgers 94% van de waterschapslasten, terwijl zij 38% van de grond in gebruik hebben. Boeren dragen volgens de partij 6% van de lasten, maar hebben 62% van de grond in gebruik. De PvdA meent dat die verdeling eerlijker kan.

“De PvdA zet een verkeerd beeld neer van de lasten die boeren dragen in het waterbeheer. Dit is misleidend voor burgers die straks zullen stemmen. Wij willen dat rechtzetten”, zegt Pelleboer. “Waterschappen hebben met reden een systeem waarbij de waterlasten worden verdeeld op basis van verschillende tarieven in categorieën. De vergelijking van de lasten op basis van grond in gebruik, zoals de PvdA nu doet, is niet rechtvaardig en doet geen recht”, aldus de NAJK-voorzitter. “De tarieven in categorieën zorgen voor een verdeling van de lasten op basis van bebouwing, infrastructuur en grondgebruik, die zijn veel belangrijker als het gaat om waterkwaliteit en waterafvoer. Kwaliteit en afvoer zijn essentieel om ons veilig te voelen, water te kunnen drinken, in te zwemmen of ons voedsel van te laten groeien. Bebouwde gronden, zoals steden en dorpen, vragen meer watermanagement door het waterschap. Dat is de reden dat de lasten hoger liggen.”

“Daarnaast”, vervolgt Pelleboer, “is er bij de PvdA geen oog voor alle extra taken en verborgen lasten voor agrarische ondernemers. Daar gaat de PvdA nu wel erg eenvoudig aan voorbij. Wij zagen de noodzaak om een completer beeld te schetsen, namens de agrarische ondernemers.”