CDA’er Jaco Geurts over jonge boeren en tuinders

De Tweede Kamer richt zijn pijlen steeds meer op de voedselproducenten van morgen. In debatten strijden politici voor beleid waar jonge boeren en tuinders het land- of tuinbouwbedrijf mee kunnen voortzetten. CDA’er Jaco Geurts, Tweede Kamerlid en woordvoerder Landbouw, is één van de strijders. Hij vertelt in dit interview over het belang van agrarische bedrijfsopvolgers.

Wat is het belang van jonge boeren en tuinders in Nederland?

“Voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland zijn jonge ondernemers van essentieel belang. Zonder boeren en tuinders verliest Nederland invloed op zijn voedselvoorziening en op de veiligheid van zijn voedsel.”

Is CDA de partij voor jonge boeren en tuinders?

“Jazeker. Het CDA heeft veel betrokken leden die de land- en tuinbouw een warm hart toedragen. Wij blijven met voorstellen komen, in de gemeenteraad, de provincie of landelijk, om boeren en tuinders te ondersteunen en hun bestaansrecht met hand en tand te verdedigen.”

Kunt u een voorbeeld van zo’n voorstel noemen?

“Het CDA heeft bij het debat over het mestbeleid aangedrongen op een POR-regeling en deze ook toegezegd gekregen. Deze regeling maakt het mogelijk voor pluimveehouders en varkenshouders om te groeien zonder productierechten. Productierechten zijn een belemmering voor jonge ondernemers.”

Op aanraden van NAJK heeft u het amendement ‘verbreding bedrijfsoverdracht’ ingediend in het wetsvoorstel ‘Verantwoorde Groei Melkveehouderij’…

“Dat klopt. Bij het lezen van de wet vond ik gelijk dat het een gemis zou zijn als de fosfaatreferentie bij bedrijfsoverdracht niet goed geregeld zou worden. Jonge agrariërs zouden ineens strengere mestverwerkingsregels krijgen dan diegene die zij opvolgen. Een jonge boer heeft al genoeg drempels om te overwinnen bij een bedrijfsovername. Een extra drempel die door invoering van de wet ‘Verantwoorde Groei Melkveehouderij’ zou ontstaan, wilde ik voorkomen.”

Hoe is de samenwerking tussen NAJK en CDA verder?

“De samenwerking tussen NAJK en CDA levert regelmatig concreet resultaat op. Zo wilde NAJK graag de vergroeningsverplichting in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verruimen. Door een motie van het CDA krijgt nu iedere boer de mogelijkheid om ieder jaar een andere keuze te maken voor de invulling van het ecologische aandachtsgebied.”

Wat staat er komend seizoen op het gezamenlijke programma van NAJK en CDA?

“Om de huidige mogelijkheden van bedrijfsovername te behouden en te versterken denkt het CDA samen met NAJK na over het huidige en toekomstige fiscale bestel voor de land- en tuinbouw. De beschikbaarheid van kredieten is daarbij ook van groot belang.”

Wat kunnen jonge agrariërs verbeteren?

“Het imago van de landbouw kan nog steeds beter. Jonge boeren en tuinders hebben daar ook een rol in. Zij doen er goed aan om omwonenden en stadsmensen te laten zien dat zij met oog voor hun omgeving en zorg voor hun dieren een bedrijf runnen. Laten zien wat je doet maakt het makkelijker om goodwill te krijgen voor bijvoorbeeld een nieuwe vergunning.”

Wat doet de politiek om ervoor te zorgen dat de wensen van de maatschappij terugkomen in de prijs van agrarische ondernemers?

“Vorig jaar heb ik namens het CDA de initiatiefnota ‘Een eerlijke boterham’ naar buiten gebracht. We waarschuwen daarin dat lage consumentenprijzen op korte termijn voordelig lijken, maar op lange termijn duur en risicovol is. De voedselproductie wordt Nederland uitgedreven en onze afhankelijkheid van instabiele landen neemt toe.”