NAJK spreekt in Tweede Kamer over herziening van pachtsysteem

NAJK was gister aanwezig bij het rondetafelgesprek Pacht in de Tweede Kamer. Tijdens dit rondetafelgesprek spraken Tweede Kamerleden met partijen en organisaties die belang hebben bij het pachtbeleid. Onderwerp van gesprek was de herziening van het pachtsysteem.

Staatssecretaris Dijksma heeft opdracht gegeven om het huidige pachtbeleid te evalueren. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie hebben pachters en verpachters afgelopen zomer het deelakkoord van Spelderholt gesloten. In dit deelakkoord zijn door de sector afspraken gemaakt over hoe zij het pachtsysteem zouden willen veranderen. De Tweede Kamer heeft echter de uiteindelijke en beslissende stem. De discussie over hoe het nieuwe pachtsysteem eruit zou moeten zien wordt daarom nu in die Tweede Kamer gevoerd. In het rondetafelgesprek lieten de Tweede Kamerleden zich informeren over de visies van de belangrijkste belanghebbenden. Namens NAJK was voorzitter Eric Pelleboer hierbij aanwezig.

De organisaties in het rondetafelgesprek gaven aan de afspraken uit het deelakkoord van Spelderholt nog steeds te steunen. In dit deelakkoord worden verschillende nieuwe pachtvormen geïntroduceerd. “Dit geeft meer mogelijkheden, dus meer maatwerk, voor pachter en verpachter”, legt Pelleboer uit. “Ik heb namens NAJK in het gesprek met de Tweede Kamer benadrukt dat een vorm van pachtprijsbeheersing noodzakelijk zal zijn om te voorkomen dat de prijzen buitensporig stijgen. Buitenproportioneel zoals bij de pilots van RVOB. Een pachtprijsbeheersing op basis van de agrarische verdiencapaciteit van de grond werd door verschillende partijen voorgesteld, zo ook door NAJK.”

“Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens het rondetafelgesprek was het belang van pacht voor jonge boeren”, vervolgt Pelleboer. “Juist voor jonge boeren is een gedegen pachtsysteem van groot belang. Ik verwacht dat pacht in de toekomst steeds belangrijker zal worden om voldoende beschikbare gronden te behouden, waardoor bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling mogelijk blijven. Pacht kan een alternatieve vorm van financiering gaan vormen, mits we dat nieuwe systeem goed vormgeven. Ik heb gister bepleit dat de het nieuwe systeem toekomstgericht moet zijn: toegankelijk voor jonge boeren, waarbij bodemgezondheid, voor langdurig duurzaam gebruik, voorop staat.”

De Tweede Kamer heeft besloten dat zij binnenkort een schriftelijk overleg zullen houden, waarbij de Tweede Kamer schriftelijke vragen over dit onderwerp kan indienen bij staatssecretaris Dijksma. Daarna zal de Tweede Kamer een debat voeren met de staatssecretaris. Wil jij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent pacht? Alle informatie vind je op deze pagina.