Verkiezingsretoriek

In de aanloop naar komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap valt op dat de debatten die lokaal en provinciaal gevoerd moeten worden vaak landelijk worden bevlogen. Voor bepaalde thema’s is dat logisch, de invloed van de Eerste Kamer is groot. Hier moeten andere meerderheden worden gevonden als in de Tweede Kamer. Thema’s die gedecentraliseerd zijn naar provincies en gemeenten, zoals ouderen en plattelandsbeleid, hebben een hoge interesse van de burger. Dit zorgt ervoor dat de Tweede Kamer zich geroepen voelt om een bijdrage te leveren aan deze debatten. Politici hanteren hierbij vaak de positieve profilering, in andere woorden: verkiezingsretoriek. Het onderscheiden ten opzichte van andere partijen met als doel het winnen van stemmen leidt vaak tot opmerkelijke ideeën en uitspraken, zoals de uitspraak van Partij van de Arbeid (PvdA) afgelopen week over de waterschapslasten. Dit zijn niet altijd uitspraken waar een landbouwsector meteen van moet schrikken, maar het geeft wel aan dat een goede belangenbehartiging erg belangrijk is. Hiermee zorgen we ervoor dat we ontwikkelingskansen op het platteland benutten daar waar mogelijk.

Koen Bolscher
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille melkveehouderij