NAJK ondersteunt onderzoek naar behoeftes van agrariërs op gebied van prijsrisicomanagement

Universiteit Maastricht voert in samenwerking met agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy een online onderzoek uit onder land- en tuinbouwers over prijsrisicomanagement. Het onderzoek wordt ondersteund door Flynth adviseurs en accountants, MKB Adviseurs Food & Agri en NAJK.

De aanleiding voor dit onderzoek vormt de geluiden vanuit de hele agrarische sector. De prijsvorming van de producten wordt steeds minder stabiel, terwijl de bedrijven steeds groter worden en daarmee ook de risico’s. De kredietbehoefte van een onderneming is groter naarmate de liquiditeit meer fluctueert, en daarmee nemen ook de kosten toe.

Medio maart ontvangen duizenden agrarische ondernemers een e-mail met een link naar de online vragenlijst. In eerste instantie wordt onderzocht wat de kennis van de land- en tuinbouwers is op het gebied van prijsrisicomanagement en hoe men hierover denkt. Daarnaast wordt gepeild of er interesse is in de opzet van praktische (studie)groepen met als doel om prijsrisico’s beter te beheersen, zowel bij de in- en verkoop van producten. De (studie)groepen worden, indien mogelijk, samengesteld uit deelnemers uit dezelfde sector en regio.

Een soortgelijk onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd onder Limburgse boeren en tuinders in samenwerking met de LLTB. Binnenkort wordt gestart met een Limburgse groep ondernemers die interesse hebben getoond in het managen van prijsrisico’s.