Volharding

Wat betekent dit voor jonge boeren en tuinders? Welke gevolgen heeft dit voor bedrijfsovername en bedrijfsperspectief? Wordt het hierdoor aantrekkelijker om boer of tuinder te worden? Dat zijn de vragen die wij ons als NAJK, bij alle ontwikkelingen die in de agrarische sector gaande zijn, doorlopend stellen. Te vaak is nog de conclusie dat voorgenomen wet- en regelgeving niet positief uitpakt voor onze achterban.

Hoe kunnen we obstakels voor zijn? Welke oplossingen kunnen wij aanbieden? Wie kan ons helpen? En waarom zouden zij dat doen? Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor mijn bedrijf, dat geldt in de wereld van belangenbehartiging net zo goed. Ons doel is om de positie van de jonge boer of tuinder in het vizier van beleidsmakers te krijgen, nog voordat de eerste letter op papier is gezet. Daarmee kan een heleboel leed worden voorkomen.

Vaak lukt dat, maar daarna wacht ons de volgende arena. In het publieke debat of in de zalen van de Tweede Kamer gaan we met voor- en tegenstanders de discussie aan. Als alle belangen bij elkaar komen, de discussie heftiger wordt, dan wordt onze roep om aandacht voor agrarische jongeren ook luider. Ook op dat moment mogen de jongeren niet vergeten worden. Iemand moet de hand op blijven steken.

Soms dreigt het echt de verkeerde kant uit te gaan. Dan kunnen we niet anders dan een statement maken. Met de vuist op tafel slaan; tot hier en niet verder. Het is een valkuil waar we allemaal gemakkelijk in dreigen te vallen: in onze verhitte discussies en pleidooien vergeten waar het allemaal in de eerste plaats om was begonnen. Elk idee, iedere regel of wet, begon ooit vanuit de wens om de agrarische sector te verbeteren. Daar geloof ik in. En voor elke stap vooruit hebben we de jonge boeren en tuinders nodig. Wie anders gaan het immers doen?

Tel daarbij op dat we oplossingen moeten bieden die goed uitpakken voor alle soorten jonge boeren en tuinders die wij vertegenwoordigen. De beste oplossing voor de grootste groep. En niet alleen voor de jonge boeren en tuinders van vandaag, maar ook voor die van morgen. Een puzzel van belangen, wensen, noodzakelijkheden en mogelijkheden.

Om moedeloos van te worden? Ooit vrij van kritiek? Op allebei die vragen is het antwoord stellig ‘nee’. Misschien dat onze inzet te herleiden is tot jeugdig enthousiasme? Ordinair eigenbelang? Ook daarop is het antwoord ‘nee’. Wanneer besef ik het meest waar we het voor doen? Als ik mag komen uitleggen in zaaltjes vol met onze leden. Elke avond in zo’n zaaltje levert meer energie op dan het kost.

Dan word ik keer op keer met mijn neus op de feiten gedrukt: jonge boeren en tuinders hebben belang en noodzaak. We hebben een goed verhaal te vertellen. En dat blijven we dus ook doen.

Eric Pelleboer
Voorzitter NAJK