NAJK partner van BO Akkerbouw: voor de akkerbouw van morgen

Sinds eind februari 2015 is de erkenning van Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) een feit. Belangrijkste taak van deze brancheorganisatie: het verbinden van de akkerbouwketens in Nederland. NAJK deelt het belang van deze taak en is partner geworden van BO Akkerbouw.

“Ketens verbinden in de akkerbouwsector, dat vinden we bij NAJK de belangrijkste toegevoegde waarde van deze organisatie”, aldus Doeko van ’t Westeinde, portefeuille akkerbouw bij NAJK. “Het opheffen van de productschappen zorgde ervoor dat er geen platform meer was waar de ketens elkaar konden treffen.  Dat vonden we een gemis. Het is daarom een goede zaak dat BO Akkerbouw deze rol van het productschap overneemt. De verbinding van de akkerbouwketens is iets dat verder gestimuleerd moet worden.”

Samen bereik je meer

BO Akkerbouw is een initiatief van ketenpartijen in de Nederlandse akkerbouw. Matthé Elema, directeur van BO Akkerbouw: “Dat is eigenlijk best bijzonder: ketenpartijen die samen een brancheorganisatie oprichten. Die oprichting is mede tot stand gekomen door het besef dat de Nederlandse akkerbouw meer bereikt met samenwerking. Naast de vooral zakelijke relaties in de ketens, werkt de Nederlandse akkerbouw ook in breder verband samen. Om doelen te bereiken die individuele ondernemers niet of minder goed kunnen bereiken. Naast sterke bedrijven en goed werkende ondernemersorganisaties voor telers, handelaren en verwerkende bedrijven was er behoefte aan een platform voor keten- en gewasoverschrijdende zaken. Daarom is BO Akkerbouw opgericht.”

Wat kunnen we verwachten van de organisatie?

“De activiteiten van de BO Akkerbouw leveren beleid en kennis op die duurzame bedrijfsontwikkeling in de Nederlandse akkerbouw mogelijk maken”, vertelt Bram Bierens, voorzitter BO Akkerbouw. “Het gaat bijvoorbeeld om oplossingen voor collectieve vraagstukken op de terreinen bodem, gewas, energie, kringlopen, management, economie en data. Deze vraagstukken zijn een  prominent bestanddeel van de inmiddels gepubliceerde onderzoeksvisie van de BO Akkerbouw.  Door dit zogenoemde pre-competitieve onderzoek gezamenlijk te financieren, kan de Nederlandse akkerbouw zijn sterke positie behouden en uitbouwen.”

BO Akkerbouw werkt hard aan het zenden van signalen richting de samenleving en de politiek en aan een positief imago van het ondernemen en werken in de Nederlandse akkerbouw. Kortom, BO Akkerbouw houdt zich bezig met alle activiteiten in het belang van de akkerbouw als geheel, waarbij de sector zelf aan het roer staat.