Smart farming | John de Hoon

Slim boeren – slim data gebruiken – slim processen borgen

Een halve eeuw geleden bestond de veestapel van een melkveehouder uit enkele tientallen dieren. De verzorging van de dieren gebeurde bijna op individueel niveau. Dertig jaar later hield de veehouder 60 tot 80 koeien en er werd op stalniveau gemanaged. Nu zijn er veestapels van enkele honderden dieren die dankzij de techniek en beschikbare gegevens weer bijna op individueel niveau gehouden worden.

Nieuwe kansen en technieken volgen elkaar in rap tempo op!

De intrede van de melkrobot ligt al weer ver achter ons. Kwaliteit van melk en de wijze van voeren wordt gemeten. GPS, zelfrijdende trekkers en drones verdringen oude technieken. De mogelijkheden om data  te verzamelen nemen elke dag toe. De ondernemer kan informatie genereren, delen,  combineren en analyseren. Een nieuwe, andere manier van ondernemen met mooie kansen om inzicht te verwerven.

Slim boeren – Zet je gegevens om in kennis!

Big data staat voor de grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn en die in combinatie met bedrijfseigen data wellicht nieuwe inzichten in de bedrijfsvoering bieden.
Wil je nieuwe kansen creëren dan is het goed om na te denken wat je met al die data gaat doen. Zet ze om naar kennis. Welke nieuwe andere mogelijkheden lees je uit de gegevens die je verzameld hebt? Gebruik je ze om door te ontwikkelen, je bedrijfsvoering verder te optimaliseren, of om juist andere keuzes te maken? Misschien sla je wel een nieuwe weg in op jouw bedrijf. En doe je dat dan alleen of werk je samen met andere ondernemers door kennis te delen?

Bewaak je processen – Slim boeren is ook slim borgen

De techniek stelt je in staat om gegevens in te winnen en te gebruiken. Die techniek moet dan steeds goed functioneren anders zijn je gegevens niet betrouwbaar. Heb je eenmaal kennis doorontwikkeld dan is het goed om na te denken over het borgen van deze kennis. Want je bedrijfsvoering is ervan afhankelijk. Denk goed na over de mogelijke risico’s die er zijn, zoals verstoring, verlies, virussen en hacks. Wat kan je zelf doen om die risico’s te verkleinen? Denk aan onderhoud en keuringen voor de hardware, zorg voor een goede virusbescherming en alarmering. Maak back-ups en pleeg onderhoud. Kost je dat veel tijd? Laat je dan helpen door betrouwbare partners. Zorg voor zekerheid. Je bedrijfscontinuïteit is daarmee geholpen.

Wil je meer inzicht in jouw bedrijfsrisico’s? Interpolis helpt je graag!

Wij beschikken over een groot netwerk waarin we kennis en ervaringen uitwisselen. Dit doen we actief door in gesprek te gaan met ondernemers die precies weten wat er speelt in de sector.  Met onze lange geschiedenis waarin we agrarische bedrijven verzekeren, helpen wij nu ondernemers wereldwijd bij het verkrijgen van inzicht en het beperken van risico’s op hun bedrijf.

www.interpolis.nl/agro