Op weg naar een duurzame landbouw

Tekst en beeld: Colinda van EkrisRabobanklogo_RGB_JPEG

 ‘Smart farming’ biedt  veel akkerbouwers toekomstperspectief. Want, de opkomst van data-intensieve landbouw kan meerwaarde genereren in de akkerbouw. Een belangrijke ontwikkeling vindt Arjan Ausma, sectormanager akkerbouw bij de Rabobank Nederland, “smart farming kan de sleutel zijn om kosten te besparen, opbrengsten te optimaliseren en nog gemakkelijker aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.”  

Onlangs publiceerde Rabobank haar visie ‘Van intuïtie naar informatie’. Een visie over de invloed van big data op de landbouw. De landbouw wordt data-intensiever. Een ontwikkeling waar Rabobank voor de sector mooie kansen in ziet. “Wij schatten dat de overgang naar data-intensieve landbouw  de opbrengst wereldwijd met 5% kan verhogen. Daarnaast speelt efficiëntie een grote rol bij het verduurzamen van de sector,” stelt Ausma.

Smart farming

Bij smart farming draait het om het zo efficiënt mogelijk produceren van het gewas. Niet meer op perceelniveau maar gericht per vierkante centimeter te werk gaan. Loonbedrijf Lucas Stuut & Zn. v.o.f. uit Zevenhuizen (GR) ziet hier de toekomst in. “Door gebruik van GPS zie je al veel ontwikkelingen in de landbouw,” vertelt Cor Stuut, mede-eigenaar van Loonbedrijf Lucas Stuut & Zn. v.o.f..  “Precisielandbouw maakt het mogelijk om pleksgewijs gewasbescherming uit te voeren. Dit kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen fors verlagen.

Data verzamelen

Data-intensieve landbouw is in opkomst: “Precisielandbouw is stap één, maar de impact van big data wordt nog groter”, volgens Ausma. “De combinatie van de gemeten gegevens en toepassing van algoritmes gaat in de toekomst veel meer efficiency bieden.

De technieken voor het verzamelen van data zijn er voldoende in ontwikkeling. Met behulp van een drone en de juiste machines verzamelt Cor Stuut  in samenwerking met Loonbedrijf Thijssen veel data. “Data verzamelen van een perceel is een meerjarenplan”, vertelt Christel Thijssen. “We starten met een grondscan en kijken gericht wat de bodem nodig heeft. Wanneer het gewas gezaaid is, vliegen we met de eBee drone  met multispectrale camera over het land om de groei en stress in het gewas te meten.” Op basis van deze gegevens worden taakkaarten gemaakt die pleksgewijs bijmesten mogelijk maken.

Een coöperatieve databank

Om voorop te blijven moet Nederland het gebruik van deze big data op een coöperatieve manier inzetten. Wanneer de industrie de gecreëerde data gaat gebruiken als concurrentiemiddel, wordt de akkerbouwer er niet beter van. Hier moet nog een oplossing komen en daar zit  volgens Ausma de grootste uitdaging. “Bezit van kennis geeft Nederland een voorsprong. Daarbij vindt Rabobank het wel belangrijk dat de big data de Nederlandse landbouw gaat dienen. Het moet een coöperatief bezit worden.” Rien Stuut, mede-eigenaar van Loonbedrijf Lucas Stuut & Zn.:  “Om de data en techniek te benutten blijft wel de kennis van de landbouwer nodig om de juiste keuzes te maken.”

Verdienmodel?!

“Data verzamelen kost een kapitaal, maar het is ook veel waard,” aldus Thijssen. Bij loonbedrijven liggen er met kennis van smart farming kansen om onderscheidend te zijn. Thijssen en Stuut zien big data als een verdienmodel. Thijssen”: “Er is meer uit de grond te halen dan dat akkerbouwers en melkveehouders nu doen. Wij willen onze klanten met minimale input maximaal rendement laten behalen.” Of zoals Ausma het kort en bondig samenvat:  “Smart farming is de duurzame oplossing voor het sluiten van kringlopen en het verhogen van het financiële rendement.”