NAJK Aan Tafel! bij staatsecretaris Van Dam

Tien visies op de toekomst van ons voedsel

Op donderdag 11 februari 2016 presenteerde staatsecretaris Van Dam het essayboek Aan Tafel! Het dagelijks bestuur van NAJK was aanwezig bij de presentatie van het boek. In de essaybundel hebben tien essayisten hun visie gepresenteerd op de toekomst van voedsel. Één van de essayisten was NAJK-voorzitter Eric Pelleboer die namens NAJK de voedselvisie presenteerde.

“De afstand van grond tot mond en van boer tot burger is in de loop van de jaren groter geworden. Als we die afstand kleiner maken krijgt de boer zijn positie en waardering, die hij verdient, terug”, betoogt staatsecretaris Van Dam. De staatsecretaris bedankte de essayisten voor hun bijdrage aan het boek. “Voldoende, goed en gezond voedsel produceren, zonder de aardbol meer te belasten, is een grote uitdaging. Het moet anders. Deze bundel laat zien dat het anders kan”, aldus staatsecretaris Van Dam.

Aan tafel

Na de presentatie van het essayboek gingen de essayisten aan tafel om daar verder te discussiëren over de toekomst van ons voedsel. Tijdens de discussie kwamen de verschillende voedselvisies op tafel maar schetste de essayisten ook verschillende mogelijke oplossingen. “Wij moeten innoveren, elkaar opzoeken en samen werken met de overheden, kennisinstelling en de maatschappij”, aldus NAJK-voorzitter Pelleboer.

Sexy voedsel

Het belang van de voedselketen is dat mensen weer leren wat gezond voedsel is en verleid worden om dit te nuttigen, voedsel moet sexy zijn. Deze conclusie kon getrokken worden uit de bijeenkomst. De staatsecretaris beloofde te ondersteunen in het promoten van groente en fruit, wanneer de sector zelf ook de schouders er onder zet. Verder wil de overheid hulp bieden als de voedingsindustrie en producenten samenwerken in het aantonen van gezonde producten. Kortom: het initiatief ligt bij de sector, maar de overheid wil hier zeker in ondersteunen.

De hoofdconclusie van de bijeenkomst liet zien dat er vele wegen zijn naar eerlijker, natuurlijker en beter voedsel. “Dit boek vormt een goede basis om een gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig voedselbeleid”, aldus Van Dam.

Lees alle essays op; https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/publicaties/2016/02/11/aan-tafel