NAJK praat mee over invulling fosfaatrechten

Om de sector toekomstbestendig te houden is het belangrijk dat Nederland voldoet aan de Europese regelgeving in het mestdossier. Het fosfaatproductieplafond is er daar één van. Het is de sector niet gelukt om zelf binnen het gestelde plafond te blijven, voornamelijk door groei van het aantal melkkoeien. Het is bij het productieplafond niet mogelijk om bijvoorbeeld mestverwerking van de productie af te trekken. In de toekomst gaan Nederland hier mogelijk wel op inzetten. NAJK vindt een fosfaatrecht systemen in principe onwenselijk maar de methode is in de huidige situatie onvermijdelijk.

Oud-staatssecretaris Dijksma heeft afgelopen jaar aangegeven een fosfaatrecht systeem in te voeren en heeft onder andere NAJK gevraagd om mee te praten over de vormgeving van een dergelijk systeem. Dit gebeurt in de zogenaamde regiegroep. Bij de regiegroep ligt niet de vraag of fosfaatrechten ingevoerd moeten worden maar hoe kunnen deze het beste ingevuld worden. NAJK heeft gekozen om te gaan voor een systeem van fosfaatrechten volgens de argumenten die in eerdere berichten zijn gemeld.

Staatssecretaris van Dam heeft aangegeven in februari duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de fosfaatrechten. Momenteel worden discussies gevoerd die vaak het gevolg zijn van juridische afwegingen. De discussies gaan onder andere over: toekenning van rechten, afroming van rechten, handel in rechten, verantwoording binnen rechtssystemen en knelgevallen. NAJK houdt in de discussies in de regiegroep rekening met de toch al lastige situatie voor jonge boeren en pleit voor een eenvoudig, helder systeem waarbinnen ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. Om sterker te staan in de discussies heef NAJK met andere partijen een gezamenlijke visie opgesteld. Wanneer er duidelijkheid vanuit de politiek of de staatssecretaris is, dan zal NAJK haar leden hier zo snel mogelijk over informeren.