Dialoogsessies NAJK en Rabobank in volle gang

Waar sta jij in 2025? Dat is de cruciale vraag die centraal staat tijdens de dialoogsessie: ‘De agrarische ondernemer in 2025’ georganiseerd door NAJK in samenwerking met de Rabobank. Tijdens een dialoogsessie gaan leden van lokale AJK’s in gesprek met de lokale Rabobank. De toekomst van het agrarisch bedrijf staat centraal. Waar gaan we met het agrarische bedrijf en de -sector naar toe? Welke uitdagingen moeten nog overwonnen worden? 

Na de aftrap bij AJK Tubbergen gingen donderdagavond 18 februari de leden van AJK Kampen/Zwolle en medewerkers van Rabobank Noordoostpolder-IJsseldelta met elkaar in dialoog. De deelnemers werden getriggerd om na te denken over wat goed agrarisch ondernemerschap is. Waar zijn de agrarische jongeren trots op, wat zijn hun dromen, welke uitdagingen liggen op hun pad en wat is er vanuit Rabobank en NAJK nodig om ook in 2025 een goede agrarische ondernemer te kunnen zijn.

“Onder leiding van gesprekleiders spraken we in kleine groepen en hebben we ons verdiept onze toekomst. Het was een erg leuke en geslaagde avond”, aldus Peter de Vries, accountmanager bij Rabobank Noordoostpolder-Urk. Ook AJK Kampen/Zwolle was enthousiast over de dialoogsessie. AJK Kampen/Zwolle-voorzitter Marcel Pelleboer: “Het was leuk om de verschillende toekomstvisies te horen en daarover te discussiëren. In de dialoogsessie kwam iedereen aan het woord, ook de mensen die je normaal niet zoveel zou horen. Het kan voor andere AJK’s zinvol zijn om zo’n avond te organiseren.”