Fosfaatrechten noodzakelijk, maar zeer ingrijpend

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vinden de plannen van staatssecretaris Van Dam om fosfaatrechten in te voeren in de melkveehouderij noodzakelijk, maar zeer ingrijpend. De plannen scheppen duidelijkheid en passen in de visie van de zuivelketen: de melkveehouderij is een grondgebonden sector die zich binnen de milieugrenzen moet kunnen ontwikkelen.

Door een grens te stellen aan de productie van fosfaat op individuele melkveebedrijven, wil de staatssecretaris dat de nationale fosfaatproductie door de veehouderij onder het Europese fosfaatplafond blijft. Daarvoor is een generieke korting op de fosfaatrechten onvermijdelijk gebleken. Met deze maatregelen is er zicht op behoud en verlenging van de derogatie, die onmisbaar is voor de sector.

Voor alle bedrijven is de invoering ingrijpend. Generieke kortingen zijn dat per definitie, vooral voor bedrijven die niet of beperkt zijn gegroeid. In die zin betreurt de sector het dat de staatssecretaris er niet voor heeft gekozen om terug te grijpen op een periode vóór de peildatum van 2 juli 2015. Daarmee is niet tegemoetgekomen aan de wens van de sector om deze bedrijven te ontzien.

Het is goed dat ondernemers de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie. Bedrijven zonder fosfaatoverschot op 2 juli 2015, worden deels gecompenseerd voor de afroming. De overheid heeft toegezegd om de generieke korting zo beperkt mogelijk te houden.

De sector is positief dat specifieke verantwoording via de KringloopWijzer tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat bedrijven die mineralen daadwerkelijk efficiënt benutten, de ruimte krijgen om zich –binnen de milieurandvoorwaarden- te ontwikkelen. Voor de verdere ontwikkeling van de sector is het goed dat de rechten overdraagbaar worden.

De zuivelketen hoopt dat de voorstellen van de staatssecretaris op een breed draagvlak kunnen rekenen in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, zodat er spoedig definitieve duidelijkheid is voor de melkveehouderij.