Van Dam wil verdere samenwerking met NAJK

Op vrijdag 11 maart 2016 bracht staatssecretaris Van Dam met het dagelijks bestuur van NAJK een bezoek aan kaasboerderij Captein in Zoeterwoude. Staatssecretaris Van Dam gaf hierbij aan verdere samenwerking met NAJK aan te willen gaan.

Tijdens het keukentafelgesprek, dat vooraf ging aan een rondleiding op de boerderij, stipten zowel NAJK-voorzitter Eric Pelleboer als staatssecretaris Van Dam een aantal thema’s aan. Pelleboer legde hierbij de nadruk op de problematiek rond bedrijfsovername. “Het is tegenwoordig steeds lastiger om een bedrijf over te nemen. Bedrijven zijn steeds kapitaalintensiever geworden en het rendement in de agrarische sector is relatief laag. NAJK zet zich ervoor in om bedrijfsovername te versnellen en bedrijfsopvolgers hierin te ondersteunen. De genoemde problemen wil NAJK graag aanpakken. Daarom zien we de overheid in deze graag aan onze zijde.”

Staatssecretaris Van Dam liet op zijn beurt weten graag met NAJK in gesprek te gaan over een toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “Voor NAJK is het essentieel om hierover mee te praten. De uitdagingen in de sector zijn alleen aan te gaan met een werkbaar beleid voor jonge boeren. Daarom zullen we als NAJK proactief handelen wanneer we in gesprek gaan met Van Dam over het GLB”, aldus Pelleboer.

Na het gesprek tussen het bestuur van NAJK en de staatssecretaris, kreeg de groep een rondleiding op Kaasboerderij Captein. De voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, Kees Captein, vertelde over de 190 koeien die gemolken worden en legde uit hoe de eigen kaasmakerij functioneert. Van Dam gaf aan het bedrijf van de jonge boer een goed voorbeeld van verbreding in de landbouw te vinden.

Pelleboer: “NAJK werkt al geruime tijd op een goede manier met het ministerie samen. Voor verdere samenwerking zullen de handen ineengeslagen moeten worden. Niet alleen de sector zal proactief te werk moeten gaan, maar ook de politiek. Een open gesprek als vandaag is daarvoor belangrijk.”