Weidegang: geen verplichting, wel meer vakmanschap

NAJK is verheugd dat staatssecretaris Van Dam weidegang niet verplicht wil stellen, maar initiatieven die weidegang ondersteunen wil stimuleren. Dit gaf staatssecretaris Van Dam aan in zijn brief naar aanleiding van de initiatiefnota Wei voor de koe. Hierin pleitten verschillende leden uit de Tweede Kamer voor verplichte weidegang.

NAJK staat achter het standpunt van staatssecretaris Van Dam dat weidegang niet verplicht gesteld moet worden. Weidegang moet volgens NAJK wel gestimuleerd worden. Dit is ook de reden dat NAJK in 2013 het Convenant Weidegang heeft ondertekend, waarin dit doel wordt nagestreefd.

Ambitie weidegang

Staatssecretaris Van Dam geeft aan dat hij ambieert het aandeel weidegang van 69% in 2014 te verhogen naar 80% in 2020. “De staatssecretaris streeft een forse ambitie na op het gebied van weidegang,” aldus Koen Bolscher, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Bij deze ambitie voor de melkveehouderijsector moeten de retail en de maatschappij ook de ambitie hebben om meer weidezuivel te verhandelen en te consumeren.” Wanneer deze ambitie niet gedeeld wordt door de retail en maatschappij, ontstaat er een dubbel gezicht. Dit is geen goede stimulans voor boeren. NAJK roept daarom samen met LTO en NMV staatssecretaris Van Dam op om zich hiervoor in te zetten.

Onderwijs

Om weidegang te stimuleren zijn kennis en kunde van groot belang. Zoals staatssecretaris Van Dam in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft, zet NAJK zich al geruime tijd in om weidegang beter in het onderwijs verankerd te krijgen. “Binnen het onderwijs is er de laatste decennia te weinig aandacht geweest voor weidegang, gras en voerderbouw”, aldus Bolscher. “Echt vakmanschap van het beweiden moet weer terug in het onderwijs.”

Bevordering kennis en kunde

NAJK zet zich in om door middel van verschillende projecten kennis en kunde over weidegang bij jonge ondernemers te vergroten. “Naast lopende initiatieven zoals het project Nieuwe Weiders, zijn er extra projecten nodig waarbinnen met name jonge ondernemers kennis en kunde kunnen opdoen die nodig zijn om graslandmanagement en beweiding te kunnen optimaliseren.” NAJK zet zich in om dit vakmanschap beter verankerd te krijgen onder jonge melkveehouders. Bolscher: “Want goed vakmanschap staat aan de basis van goed en efficiënt weiden.”