Edward Satkowsk

Edward Satkowsk

Agrarische dienstverlening & pluimveehouderij | GAJK

“Voor mij betekent succesvol zijn dat ik dingen doe die ik graag doe. Nijk Agrarische Dienstverlening, één van mijn ondernemingen, is als grapje begonnen tijdens mijn studententijd. Binnen vijf jaar is Nijk Agro gegroeid tot een goedlopend bedrijf in de agrarische sector. Ik vind mijzelf succesvol wanneer ik een dag op ons eigen pluimveebedrijf werk, in plaats van voor Nijk Agro, zonder dat er verliezen optreden. Ik vind het belangrijk dat de onderneming zelfstandig kan draaien wanneer ik mij focus op iets anders. Zo blijf ik flexibel en altijd paraat om nieuwe ontwikkelingen of kansen volledig te benutten.”

Ralf Pronk

Ralf Pronk

Melkveehouderij | HAJK

“Een goed voorbeeld van een marktsucces vind ik de melkveehouders die ongeveer drie jaar geleden de stap hebben gezet om met hun melkveebedrijf om te schakelen naar biologisch. Deze bedrijven merken nu duidelijk het grote verschil in melkprijs tussen gangbaar en biologisch. Met ons eigen melkveebedrijf durven we nu de stap naar biologisch niet te maken, ondanks dat de manier van werken bij ons past. We hebben geen garantie dat de melkprijs in de toekomst nog steeds zo verschillend is. Boeren die deze stap eerder hebben gemaakt, hadden goed zicht op de markt en -ontwikkeling. Het kan ook puur geluk zijn geweest dat de verandering zo goed is uitgepakt.”

Ruud Mantingh

Ruud Mantingh

Loonwerk | DAJK

“Om succesvol te zijn moet je constant kwaliteit kunnen bieden en daarmee een betrouwbare naam opbouwen. Dit doe je door onder andere afspraken altijd na te komen en vooral ook gericht te werken op het langetermijneffect. De prijs die je berekent moet marktconform zijn, zowel voor jezelf als voor de klant. Als agrarisch loonbedrijf willen wij ons specialiseren. Zo hebben we door het natte seizoen met onze bietenrooier tientallen extra hectares gerooid. Diverse boeren konden niet over de natte percelen komen. Wij zijn op aanvraag en met instemming van het aanwezige loonbedrijf te hulp geschoten. Op lange termijn hopen we te groeien en een vast klantenbestand op te bouwen.”

Frank Rijnsburger

Frank Rijnsburger

Melkveehouderij | HAJK

“Succesvol zijn is voor iedere melkveehouder verschillend. Voor de ene is dit wanneer hij 300 koeien op het bedrijf heeft, voor de ander is het streven een hoge productie met een gemiddelde van ruim 10.000 kg. Voor ons melkveebedrijf is succesvol zijn een extensieve bedrijfsvoering met gezonde koeien, goede productie met acceptabele gehalten en zoveel mogelijk voer van eigen land. Maïs verbouwen is in het veenweide gebied waar wij zitten niet te doen, dus het rantsoen bestaat bijna geheel uit gras en wat bierbostel. Door zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, hopen we de kosten laag te houden.”