Controleer nu gegevens voor toekenning fosfaatrechten

Begin augustus hebben melkveehouders bericht ontvangen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin wordt gevraagd de gegevens te controleren voor de toekenning van fosfaatrechten. De kengetallen worden gebruikt om uiteindelijk het aantal fosfaatrechten te bepalen voor een melkveebedrijf. De uiteindelijke toekenning van fosfaatrechten wordt in januari 2017 verwacht. De gegevens kunnen gecontroleerd worden op de pagina mijn.rvo.nl/fosfaatrechten.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • aantal stuks melkvee op 2 juli 2015 (code 100, 101 en 102)
  • gemiddeld aantal stuks vee 2015
  • totale melkproductie 2015
  • fosfaatgebruiksruimte

Het is van belang de gegevens goed te controleren en eventueel bezwaar, met de benodigde bewijsstukken, voor 1 oktober 2016 kenbaar te maken. Vooral bij bedrijfsoverdracht of wijziging van KvK-nummer of UBN-nummer is de kans op onjuistheden groter. Goede controle is in deze gevallen sterk aan te raden.