Politieke arena

Met de aftrap van het nieuwe parlementaire jaar is ook de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gestart. Wie had van tevoren gedacht dat kabinet Rutte II met ogenschijnlijke tegenstanders als coalitiepartners de vier jaren vol zouden maken? De VVD en PvdA kenden grote tegenstellingen in de voorafgaande campagne, maar hebben tijdens de coalitieonderhandelingen de rijen gesloten. Voor de land- en tuinbouw uitte dit zich op het ministerie van Economische Zaken in een ‘rechtse’ ministerspost en een ‘linkse’ staatsecretarispost van landbouw.

Misschien wel een gouden combinatie. Met de hand op de knip toch een sociaal beleid? Dat is kort door de bocht. Maar feit is dat de land- en tuinbouw belang heeft bij een stabiel beleid. Ondanks twee wisselingen op de landbouwpost is wat mij betreft het volmaken van vier jaren een zegen, want elke kabinetsformatie betekent stilstand. En stilstand is achteruitgang.

Net als in de agrarische sector kent een kabinet een natuurlijke cyclus: eerst doorbijten, twee jaar bezuinigen en dan oogsten, getekend door lastenverlaging en hogere inkomenstoeslagen. Logisch, want de kiezer is vlak voor de verkiezing de eerste twee jaren gauw vergeten. Wat dat betreft ben ik zeer benieuwd naar dit laatste half jaar. Ik ben benieuwd of onze volksvertegenwoordigers waarmaken waar ze voor staan, of gaan zij zich richten op de nieuwe verkiezingen. Niemand wil struikelen in de laatste periode. Zeker met de belangrijke thema’s die nog op de rol staan: fosfaat, crisisbestrijding en volksgezondheid. De profilering zie je terug in verkiezingsprogramma’s waar zonder na te denken een streep gaat door megastallen of gewasbescherming. Doe mij een volksvertegenwoordiging die vooruitkijkt naar een sterke land- en tuinbouw, die met trots gedragen wordt door de Nederlandse bevolking, zonder gebruik te maken van snel sentiment.

Ik ben benieuwd welke volksvertegenwoordigers over de rug van de land- en tuinbouw stemmen proberen te winnen en wie ervoor kiest verstandige keuzes voor de land- en tuinbouw te maken. Aan ons de taak volksvertegenwoordigers goed te voeden en bij de verkiezingen in maart degenen te kiezen die vier jaar lang met gezond verstand en doorzettingsvermogen keihard blijven bikkelen voor onze toekomst.

De land- en tuinbouw hoort als economische activiteit onder het ministerie van Economische Zaken thuis.

 


Sander Thus

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Sander Thus verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsovername. Dit combineert hij met zijn werk op het vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf in Wehl.