Dagelijks bestuurders op bezoek bij SGP en CDA

Na de zomervakantie heeft NAJK de tour langs de politieke partijen, de zogeheten ronde politiek, hervat. Op 9 september 2016 gingen een aantal dagelijks bestuurders van NAJK op gesprek bij SGP en CDA. Zij spraken over actuele thema’s in de land- en tuinbouw en natuurlijk het belang van jonge boeren en tuinders.

Ronde politiek bij de SGP

Ronald van Leeuwen, portefeuillehouder intensief, en Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij, gingen op gesprek bij de SGP. In de Tweede Kamer spraken zij met de landbouwwoordvoerder van de SGP, Elbert Dijkgraaf. Onderwerpen van het gesprek waren fosfaatrechten, de situatie in de melkveehouderij, de Jonge Landbouwersregeling en pacht. Daarnaast is er uitvoerig gesproken over de plaats van boeren en tuinders in de voedselketen. Zowel NAJK als de SGP zien gevaren van de macht van retail inkooporganisaties voor het rendement van familiebedrijven. Wanneer rendement onder druk staat, heeft dit direct invloed op de ontwikkeling van onder andere verduurzaming en dierwelzijn.

Ronde politiek bij het CDA

Landbouwwoordvoerder van het CDA, Jaco Geurts, ontving in Den Haag Ronald van Leeuwen, portefeuillehouder intensief, en Andre Arfman, de nieuwe voorzitter van NAJK. Zij gingen in gesprek over fosfaatrechten, het mineralendossier, schotten tussen sectoren, de jonge Landbouwersregeling en pacht.

De dagelijks bestuurders van NAJK gaan bij nog meer politieke partijen langs.  “Door de gesprekken met de politieke partijen leren we elkaar beter kennen en kunnen visies op actuele thema’s worden uitgewisseld. We zijn dankbaar dat de politieke partijen hier zo open voor staan”, aldus Andre Arfman.