Jonge boeren en tuinders op stage bij ministerie van Economische Zaken

Enkele jonge boeren en tuinders stapten woensdag 12 april 2017 een dag in het leven van de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Het bezoek van de jonge boeren en tuinders aan het ministerie van Economische Zaken is het vervolg op de ambtenarenstage. Ambtenaren liepen eind 2016 een dag mee op het bedrijf van de jongeren.

De deelnemers van de stage voor ambtenaren waren welkom op het ministerie van Economische Zaken. De ambtenaren lieten de jongeren kennis maken met hun ministerie en lieten ze ervaren wat het leven van een ambtenaar inhoudt.

Kennisuitwisseling

In de ochtend kregen de jonge boeren en tuinders meer te weten over de gevolgen van de Brexit. Jasper Dalhuisen vertelde over de economische schade die het besluit van de Britten teweegbrengt. “De agrofoodsector is behoorlijk verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Het is daarom belangrijk dat er goede handelsafspraken gemaakt worden,” aldus Dalhuisen. Beleidsambtenaar Johan Sterrenburg vertelde de jonge boeren en tuinders over mededingen en samenwerking in de land- en tuinbouw. Sterrenburg: “De mededingingswet waarborgt eerlijke concurrentie. Als de markt niet werkt, moet de overheid regels stellen.”

Verkennen ministerie

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur, ging met de jongeren in gesprek over de gang van zaken bij ministerie van Economische Zaken. “Wij zijn van oudsher goed in het betrekken van de sector. De overheid is altijd bezig met het afwegen van belangen.” Ze vertelde over het traject voor het beantwoorden van Kamervragen. Tijdens de Jonge Boeren Bingo verkende de jonge boeren en tuinders het ministerie.

Speeddate

Tijdens het middagprogramma werd er gedatet. De jonge boeren en tuinders vroegen de ambtenaren het hemd van het lijf over zaken als de gang van zaken in Den Haag, de kabinetsformatie, hun werkzaamheden en hun achtergrond. Maar ook andersom werden er veel vragen gesteld, want de ambtenaren waren zeer benieuwd naar de visie van jonge boeren en tuinders op de toekomst van de land- en tuinbouwsector.

De jonge boeren en tuinders hebben een beeld kunnen krijgen van de werkzaamheden van de ambtenaren op het ministerie. “We kijken weer terug op een zeer geslaagde uitwisseling en kijken uit naar de volgende uitwisseling”, aldus Andre Arfman, voorzitter van NAJK.