NAJK: Jonge boeren reageer op Wet veedichte gebieden

Vorige week heeft staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, de Wet veedichte gebieden online gepubliceerd. Op deze wet kan gereageerd worden door de zogeheten internetconsultatie in te vullen. NAJK roept haar leden op om te reageren op de Wet veedichte gebieden. “De wet gaat ook over de toekomst van jonge boeren en het bestaansrecht van hun bedrijf”, aldus Stijn Derks dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille intensief.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat provincies grenzen stellen aan de omvang van veehouderijen. Dit kan bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan het aantal dieren of het aantal veehouderij locaties. De aanpak hiervan kan per regio verschillen. Doel hiervan is om het leefklimaat voor de bewoners van veedichte gebieden te verbeteren.

Aanleiding

In juli 2016 is het VGO-rapport gepresenteerd. In het rapport stonden de resultaten centraal van het onderzoek naar de effecten van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden. Uit het onderzoek bleek dat onder andere fijnstof en ammoniak de volksgezondheid aantasten. Naar aanleiding van het onderzoek onderzochten staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (Infrastructuur en Milieu) of het wetsvoorstel dieraantallen uit 2014 juridisch mogelijk is. Hieruit is de Wet veedichte gebieden ontstaan.

Visie NAJK

Volgens NAJK is het sturen op de omvang van veehouderijen niet de oplossing. De oplossing moet vooral gezocht worden in de vele innovatieve systemen welke al worden toegepast of nog in ontwikkeling zijn. Om deze systemen op grote schaal haalbaar te maken is het volgens NAJK niet verstandig om bedrijven te remmen in hun ontwikkeling en zo de investeringen in deze systemen onmogelijk te maken.

Oproep

“Het is van belang dat zoveel mogelijk jonge boeren hun stem hierin laten horen. Door vooraf actief mee te denken in nieuwe wet- en regelgeving kunnen wij nu al laten zien welke zaken in praktijk haalbaar en niet haalbaar zijn in plaats van hier achteraf pas tegenaan te lopen”, aldus Derks. Tot 23 mei is het mogelijk om te reageren op deze wet. Een eenvoudige versie van de Wet veedichte gebieden is hier te vinden.