NAJK: ‘Wijziging in het fosfaatreductieplan levert frustratie op’

Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat niet-melkleverende bedrijven niet meer onder het fosfaatreductieplan vallen. Het gevaar hiervan was dat melkveehouders reductie behaalden door tijdelijk extra jongvee op niet-melkleverende bedrijven te huisvesten. Hierdoor zou het fosfaatreductieplan zijn effectiviteit verliezen. Het reductieplan wordt daarom per 1 mei 2017 gewijzigd. NAJK merkt dat de wijzigingen zorgen voor frustratie en onmacht bij melkveehouders.

Melkveehouders krijgen nu een ‘jongveegetal’ toegewezen aan de hand van het aantal stuks jongvee per 28 april 2017. Deze jongveeratio zorgt ervoor dat melkveehouders nog steeds vee kunnen afvoeren naar elke gewenst bestemming, maar niet onevenredig in aantal stuks jongvee kunnen reduceren. Hoeveel jongvee melkveehouders kunnen afvoeren hangt dus af van de jongveebezetting per 28 april 2017.

Frustratie door wijzigingen

“De wijzigingen zorgen voor veel frustratie en onmacht bij melkveehouders. Het is heel erg jammer dat tijdens de wedstijd de regels worden aangepast”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij. “Mensen hebben in de afgelopen maanden enorm hard moeten schakelen om te voldoen aan alle doelstellingen. Dit heeft tot een enorme reductie geleid. Wanneer je nu bijvoorbeeld nog pinken wil exporteren, dan kan het zo zijn dat deze reductie niet volledig mee telt. Onacceptabel, wat mij betreft! Zorg voor enige marge bij het jongveegetal of pas het getal aan als door export of natuurlijk verloop het aantal stuks jongvee op een melkveebedrijf aantoonbaar afneemt. Op deze manier doe je recht aan de keuzes die melkveehouders in de afgelopen maanden maakten.”

Zorg voor aparte diercodes voor vleesvee

Door de aangekondigde rechtszaken heeft het ministerie besloten de regeling aan te passen en niet-melkleverende bedrijven volledig te ontzien. Van der Hoog: “Ik snap dat vleesvee is vrijgesteld en vind het ook een terechte keuze. Maar we hadden wel deze problemen voor kunnen zijn. Wij verwachten dat de bezwaren die vleesveehouders, kalverhouders en andere niet-melkleverende bedrijven nu hebben, terug komen bij de introductie van fosfaatrechten in 2018. Het ministerie zou er verstandig aan doen wanneer het nu eens aparte diercodes benoemd voor vleesvee en melkvee”, aldus Van der Hoog. “Zonder aparte diercodes komen exact dezelfde discussies en rechtszaken volgend jaar terug.”

Fosfaatreductieplan op de goede weg

Op vrijdag 28 april 2017 is de eerste kwartaalrapportage gepubliceerd door het CBS. Het fosfaatreductieplan in de melkveehouderij heeft al een reductie van 5 miljoen kilogram fosfaat opgeleverd. Het voerspoor heeft 1,1 miljoen kg fosfaatreductie gerealiseerd in het eerste kwartaal. Ook heeft het plan ervoor gezorgd dat er 90.000 grootvee-eenheden (GVE) minder zijn ten opzichte van 1 oktober 2016. NAJK is tevreden met deze eerste resultaten. “Met name het voerspoor loopt voor op de prognose. Ik hoop dat deze lijn vastgehouden kan worden omdat het voerspoor op het boerenerf de minst pijnlijke maatregel is.”