Gezocht ontwikkelruimte voor de trotse jonge boer

Het provinciehuis in Brabant liep de laatste weken vol met boeren. Boze boeren. En terecht. Waar de provincie Brabant de laatste jaren voorop loopt in regelgeving over het verduurzamen van (intensieve)veehouderij, wordt nu een volgende stap gezet. Deze stap maakt het voor agrarisch ondernemers in Brabant moeilijker. Afspraken over het verminderen van emissies vanuit stallen worden in de nieuwe plannen namelijk naar voren gehaald. Ze gaan in 2022 in plaats van 2028 in. Ook is het niet meer toegestaan om intern salderen toe te passen. Hierdoor moeten boeren eerder investeren in nieuwe technieken en zal opnieuw de afweging gemaakt moeten worden of de investering nog haalbaar is voor oudere stallen. Waar deze stallen anders tot 2028 afgeschreven konden worden, om daarna te stoppen of nieuw te bouwen, zullen de Brabantse boeren deze keuze nu jaren eerder moeten maken, met alle ingrijpende gevolgen die daar bij horen.

Tijdens het provincialen staten debat van 27 juni hebben veel (jonge)boeren inspraak gegeven. Vele schrijnende verhalen kwamen hierbij naar boven, zowel voor individuele bedrijven als op sectorniveau. In de weken voorafgaand aan het provinciale staten debat van 23 juni is er door jonge boeren in Brabant een actie opgezet. Doormiddel van filmpjes op facebook straalde zij hun trots voor de sector uit en vroegen de provinciale staten begrip te hebben voor hun situatie en ruimte te bieden voor de toekomst. Wanneer ik jonge boeren spreek over de verduurzaming van hun bedrijven, dan zijn zij hier allen op hun eigen manier mee bezig. Het is dan ook nooit zo dat zij ontkennen dat verduurzaming nodig is of dat zij niet inzien met welke vraagstukken zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen. Boeren kennen hun verantwoordelijkheden en zijn zich bewust van wat er moet gebeuren om als sector bestaansrecht te houden. Echter, zij moeten wel de kans krijgen om in haalbare termijnen deze investeringen te kunnen doen.

In deze tijd, waarin het moeilijk is om het ouderlijk bedrijf over te nemen, wordt het voor velen met de nieuwe regels zelfs onmogelijk gemaakt. Neem bijvoorbeeld het salderen. Om een nieuwe stal te mogen bouwen, moet er elders dezelfde aantal m2 +10% stal gesloopt worden. Dit zet een enorme rem op innovatie en verduurzaming omdat er simpelweg geen geld meer voor is. Bedrijfsovername zal hierdoor waarschijnlijk noodgedwongen moeten worden uitgesteld of in sommige gevallen afgesteld omdat deze investeringen niet haalbaar blijken.

Mijn boodschap luidt dus hetzelfde als die van vele jonge Brabantse boeren Provinciale Staten geef ons de tijd en ruimte om onze bedrijven te verduurzamen en door te ontwikkelen. Houd rekening met ons, nu en in de toekomst!

En voor ons als jonge boeren geldt, laat zien waar je voor staat. Al onze bedrijven mogen gezien worden en moeten het bestaansrecht voor de toekomst kunnen verdienen. Straal trots, passie voor het vak en lef uit want dat is wat wij als jonge agrariërs nodig hebben voor de toekomst!


Stijn Derks

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Stijn Derks verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Stijn combineert deze functie met het werk op het pluimvee- en akkerbouwbedrijf.