NAJK stimuleert bewustwording stroomverbruik bij jonge boeren

NieuweStroom nieuwe partner NAJK

NieuweStroom is energiepartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Op vrijdag 16 juni 2017 ondertekenden Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Henk-Bram Lammers, verkoopadviseur NieuweStroom, een partnerovereenkomst tussen beide partijen.

De meeste agrarische bedrijven verbruiken veel stroom. De sector werkt hard om energiezuiniger te produceren. “Met dit partnerschap stimuleren NAJK en NieuweStroom jonge boeren om bewust te kijken naar stroomverbruik op het boerenbedrijf”, aldus Andre Arfman.

Inzicht stroomverbruik

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en ondersteund in hun ondernemerschap. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau. NAJK is blij met NieuweStroom als energiepartner: “Energieverbruik is een belangrijk item in de agrarische sector. Veel jonge ondernemers zijn ervan bewust dat de sector energiezuiniger moet produceren. NAJK wil daarom jongeren stimuleren om goed te kijken naar het energieverbruik van het bedrijf”, aldus Arfman. Bij NieuweStroom kun je precies zien hoeveel energie je verbruikt en op welk tijdstip. Je hebt controle over je eigen kosten en kunt bewuster omgaan met energie.

NieuweStroom

Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt NieuwStroom zich de komende tijd aan NAJK als partner van de jongerenvereniging. Nieuwe Stroom is de energieleverancier voor kleinzakelijke en grootzakelijke klanten. Ze bieden dagelijks energie tegen de marktprijs. “Via NAJK willen wij ons kenbaar maken bij de toekomstige generatie boeren.”, aldus Henk-Bram Lammers. “We willen graag een persoonlijke band met de NAJK-leden. Bij NieuweStroom krijg je dezelfde vertrouwde stroom, maar dan tegen lagere prijzen en zonder verplichting. Daarnaast heb je dagelijks inzicht op je stroomverbruik en de kosten.

Meld jouw bedrijf aan

Van elk NAJK-lid waarvan het bedrijf stroom afneemt van NieuweStroom krijgt NAJK een vergoeding. Informeer NAJK via www.najk.nl/over-najk/partners/nieuwestroom/. Zo heb jij goedkope stroom en ondersteun je NAJK. Nog geen klant bij NieuweStroom en wil je weten wat NieuweStroom voor jou kan betekenen? Laat het NAJK ook weten!