Klimaathysterie

Heb jij vandaag al naar buiten gekeken? Er heerst op dit moment een flinke klimaathysterie, dat heb je ongetwijfeld gezien. Deze angst wordt met name gevoed doordat recent de excentrieke Donald Trump uit het klimaatakkoord is gestapt. Ook de melkveehouderij gaat niet ontkomen aan verregaande maatregelen. Zeker nu tijdens de kabinetsformatie en de verkiezingen klimaat een hot topic is geworden. Wat dit precies betekent voor de melkveehouderij weet niemand exact. Ik voorzie: het fosfaatrechtendebat is peanuts in vergelijking tot de CO2 discussie, die komen gaat!

Jaarlijks 30 tot 140 miljoen euro is ‘acceptabel’

Er zijn al wel een aantal zaken bekent zoals dat niet-ETS sectoren een taakstelling hebben van 36% reductie in 2030 ten opzichte van 2005. De zuivelsector is ingedeeld bij de niet-ETS sectoren samen met bijvoorbeeld transport, gebouwen, afval en een deel van de industrie. Het is dus nog niet zeker of landbouw 36% terug moet of dat ze een stapje extra mag doen van Den Haag. Net als in de melkveehouderij huurt de overheid voor ‘moeilijke dingen’ een adviesbureautje in. Recent heeft het PBL en de ECN een dik adviesrapport opgesteld. Dit rapport wordt op dit moment gezien als het belangrijkste adviesrapport voor dit beleidsthema. De overheid vind het belangrijk dat beleid haalbaar en betaalbaar is. Je kunt immers een euro maar één keer uitgeven. De maatregelen kosten tussen de 30 tot 140 miljoen per jaar! Dijksma noemde de kosten van de verschillende pakketten ‘acceptabel’. De portemonnee van Dijksma zal er ongetwijfeld anders uit zien dan die van mij, maar het klinkt mij toch wat veel.

Hans heeft een oplossing

Als ik het rapport lees maak ik mij zorgen. Ik verwacht dat de melkveehouderij het kind van de CO2-rekening gaat worden. Zeker als de overheid kijkt naar het criterium haalbaar en betaalbaar. Het zou zo maar kunnen dat de overheid een extra reductie via de landbouw probeert te realiseren. Gelukkig roept Hans Huijbers al een tijdje dat boeren een oplossing hebben. Hij verwijst dan naar de bodem, door het organische-stofgehalte te laten stijgen slaan we permanent koolstof op. Hans heeft gelijk. Het potentieel kan enorm zijn. Volgens het CLM en LBI kan een jaarlijkse verhoging van het organische-stofgehalte met 0,1% in de bovenste 50 cm een vastlegging van ca. 14 ton CO2/ha betekenen. Indien dit lukt op een kwart van het grasland (10 ha), wordt er ca. 140 ton CO2 vastgelegd. Dit is 33% van de totale broeikasgasemissie van een melkveebedrijf. Maar helaas het rapport van het PBL en ECN kent deze studie waarschijnlijk niet. Ze verwachten namelijk op de korte termijn geen reductie van CO2 door vastlegging in de bodem. Misschien op de lange termijn?

Iedereen een mest-vergisser

Gelukkig heeft het rapport van het PBL en ECN ook goed nieuws voor de melkveehouderij: door mestvergisting kan er op korte termijn een groot gedeelte van onze reductie worden behaald. Binnen enkele jaren haalbaar en goed betaalbaar volgens de onderzoekers. Ook Roelof Joosten ziet wel iets in de productie van ‘groengas’. Hij riep het vorige week tijdens de opening van een nieuwe vergistingsinstallatie in Beltrum. Het liefste ziet hij op ieder melkveebedrijf in de toekomst een vergister voor de productie van Biogas. Ik denk dat het Jumpstart-traject een hele dure vergissing is. Bodemkundig en qua imago heb ik grote vraagtekens. Daarnaast kan Biogas nooit de concurrentie aan zonder de bakken subsidie die het kost. Ik denk dat de 150 miljoen SDE-subsidie, die bestemd is voor Jumpstart, beter besteed kan worden aan degelijk beleid. Beleid waarbij de bodem het vertrekpunt is. Een gezonde bodem die organisch stof opbouwt daar heeft de volgende generatie ten minste wel wat aan!


Bart van der Hoog

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Bart van der Hoog verantwoordelijk voor de portefeuille melkveehouderij. Bart combineert deze functie met het werk op het melkveebedrijf in Enspijk.