Werkbezoek Provinciale Statenleden Flevoland

Het FAJK organiseerde op maandagavond 12 juni een werkbezoek voor de Provinciale Statenleden van de provincie Flevoland. De Statenleden van de partijen ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, PVV en GroenLinks brachten een bezoek aan het akkerbouwbedrijf van FAJK-bestuurder Alex Tuinenga in Marknesse.

FAJK-voorzitter Nick Vermeer opende de avond met een inleiding over het FAJK en de speerpunten waarmee de jonge boeren in Flevoland zich bezighouden. Vooral de uitvoering van de JOLA en POP3gelden gaven voldoende gespreksstof voor de rest van de avond. Er stond echter nog een rondleiding over het bedrijf op de planning, dus zetten de Statenleden en bestuurders van FAJK het gesprek op de kar achter de trekker voort.

Wat het FAJK betreft was het een succesvolle avond met meer dan genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, en een mooie aanleiding om ook in de toekomst met elkaar in gesprek te blijven.