De jonge boer: spin in het duurzaamheidsweb

Of ik even ‘iets nuttigs’ over de formatie kan zeggen voor Nieuwsuur. Mwoa, ik kan best een opinie delen, desnoods voor de camera. Of ik me realiseerde dat er uit de 10 gestelde vragen en bijbehorende antwoorden hoogstens een interessante quote geknipt zou worden? Tuurlijk, zo werkt een actualiteitenprogramma. De inhoud moet de kijker ten slotte wel boeien. Of ik blij ben met de quote: ‘.. dat we moeten kiezen voor de BV Nederland’? Ja, ergens vind ik dit wel, maar natuurlijk heb ik hier wel een eigen uitleg bij.

Nogmaals, ik neem het Nieuwsuur niet kwalijk dat ik slechts kort in de uitzending was. Ik praatte vanuit mijn inner gut, dus als ondernemer, als jonge boer. In deze formatie vind ik inderdaad dat het bedrijfsleven, ondernemerschap en daarmee uiteraard de agrarische sector, centraal moeten staan. Wel ben ik zo reëel dat ik weet dat de zeer kleine groep ondernemers in de agrarische sector, geen prominente plek zullen krijgen in de onderhandelingen die tot een nieuw kabinet moeten leiden.

Iedereen die het formatieproces een beetje volgt weet dat duurzaamheid wel een belangrijk thema is. Naast onderwerpen als migratie en de EU misschien wel het grootste thema, zoals het ook een rol had in verschillende verkiezingscampagnes. En juist daar, waar nieuw beleid wordt gemaakt, daar zijn de agrarisch ondernemers aan zet.

Want wat ik probeerde te zeggen, daar voor de camera van Nieuwsuur, was dat duurzaamheid niet het ondergeschoven kindje hoeft te zijn. Want juist ondernemers in de agrarische sector, bij uitstek in familiebedrijven, realiseren zich maar al te goed hoe essentieel duurzaamheid voor een toekomstige bedrijfsvoering is. Juist jonge boeren, die de samenwerking met ouders, andere familie of anderen durven aan te gaan, weten dat je zonder duurzaam ondernemerschap over 20 jaar niet meer kunt boeren in Nederland.

‘Dat we moeten kiezen voor de BV Nederland’, betekent voor mij niet dat duurzaamheid onbelangrijk is, misschien zelfs wel het tegenovergestelde. Want precies bij die ondernemer, bij de jonge boer, daar zitten de mogelijkheden. Wanneer het gaat om duurzame teelt, om biodiversiteit, om langdurige diergezondheid, daar liggen de kansen bij de jonge boer. Precies daarom hoort duurzaamheid hoog op de agenda te staan. Niet in extra regels, of in verstikkend nieuw beleid, waarin exact wordt ingekaderd hoe het moet. Nee, geef de jonge boer de ruimte en sta daarmee open voor innovatie. Straf nieuwigheden, inventieve oplossingen en creatieve ideeën niet af, stimuleer ze! Want juist de jonge boer gaat nog heel lang mee en is daarmee de spin in het duurzaamheidsweb.


Iris Bouwers

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Iris Bouwers (22) verantwoordelijk voor de portefeuille internationaal. Iris is ook gemeenteraadslid voor CDA Dronten en combineert deze functies met haar studie agrarische bedrijfskunde en het werk op varkens- en akkerbouwbedrijf.