Betaseed kennispartner NAJK

Betaseed is kennispartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Op vrijdag 9 juni 2017 ondertekenden Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Bram Maarsingh, sales manager Betaseed, een partnerovereenkomst tussen beide partijen.

In 2017/2018 bieden NAJK en Betaseed interessante avonden voor jonge boeren en tuinders. Deze avonden kunnen door lokale AJK’s aangevraagd worden en zijn specifiek gericht op de suikerbietenteelt. “Met dit partnerschap tillen NAJK en Betaseed kennisdeling op gebied van suikerbietenteelt naar een hoger niveau”, aldus Andre Arfman.

Verhogen kennisniveau

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen de laatste  ontwikkelingen van de agrarische sector. NAJK vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke nieuwe partij als Betaseed zich inzet voor jonge boeren en tuinders. Zo verhogen we het kennisniveau van de Nederlandse jonge akkerbouwers”, aldus Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau.

Betaseed

Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Betaseed zich de komende tijd aan NAJK als partner van de jongerenvereniging. Betaseed is een nieuwe leverancier van suikerbieten op de Nederlandse markt. In Noord-Amerika is Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider. Het bedrijf is al ruim veertig jaar bezig met het ontwikkelen van succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Het bedrijf richt zich, als leverancier van suikerbieten, op de Nederlandse markt. Betaseed zoekt nadrukkelijk de verbinding met jonge akkerbouwers. “Door samen te werken met NAJK willen wij ons kenbaar maken bij agrarische jongeren. We hopen op een productieve samenwerking met NAJK”, aldus Bram Maarsingh.