Jonge boeren en tuinders roepen politiek op te investeren in hun toekomst

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vindt het onbegrijpelijk dat er geen extra budget is opgenomen in de rijksbegroting om vergrijzing in de landbouw te stoppen. De economie groeit dit jaar met 3,3% en volgend jaar met 2,5%. De land- en tuinbouw heeft uitstekende prestaties geleverd op verschillende gebieden. “Een uitgelezen moment om de vergrijzing te stoppen”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Vergrijzing

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haar alarmerende cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector bekend heeft gemaakt. Slechts 40% van de agrarische bedrijven heeft een bedrijfsopvolger. Met name kleine agrarische bedrijven zullen de komende jaren verdwijnen. Arfman: “NAJK vraagt zich af of beleidsmakers zich wel voldoende bewust zijn van deze ontwikkelingen, gezien er geen extra budget is opgenomen voor jonge boeren en tuinders”.

Verlies koploperspositie

”De vergrijzing zorgt ervoor dat vernieuwing en innovatie in de sector minder snel wordt doorgevoerd. Op dit moment is Nederland koploper in de agrarische sector. Om die koppositie te behouden is vernieuwing en innovatie hard nodig. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van de toekomst. Het is in het belang van Nederland dat jonge boeren en tuinders gestimuleerd worden om het agrarische bedrijf over te nemen”, aldus Arfman.

Familie- en gezinsbedrijven

NAJK verwacht dat, wanneer de politiek niet ingrijpt om de tendens van vergrijzing in de landbouw te stoppen, het karkater van de agrarische sector blijvend zal veranderen. Nederland staat bekend om haar familie- en gezinsbedrijven in de agrarische sector. “Wanneer er blijvend minder jonge boeren een agrarisch bedrijf overnemen zal dit een versnelling van de schaalvergroting op gang brengen”, geeft Arfman aan. “Het zullen dan minder de familie- en gezinsbedrijven zijn die de Nederlandse agrarische sector zullen kenmerken. Bedrijven worden overgenomen door investeerders van buiten de landbouw of de periferie als belegging. Dit is een bedreiging voor het langetermijndenken dat de land- en tuinbouw kenmerkt.”

Stimulering

De steun voor jonge boeren blijft belangrijk om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering van de agrarische sector te stimuleren. Arfman: “Wij vragen de politiek om ook in de nationale begroting een substantieel bedrag op te nemen om jonge boeren en tuinders te stimuleren het bedrijf over te nemen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Alleen als de politiek zelf in actie komt kunnen we voorkomen dat er steeds minder jonge boeren en tuinders willen starten in de landbouw.”