Uitspraak hoger beroep fosfaatreductieplan geeft dubbel gevoel

De uitspraak in het hoger beroep over de fosfaatreductie die op 31 oktober werd uitgesproken was glashelder: alle melkveehouders moeten zich houden aan het fosfaatreductieplan. Door de uitspraak van het Haagse gerechtshof wordt weer een grote stap gezet naar het succesvol behalen van de doelstelling van het fosfaatreductieplan.

De Regeling fosfaatreductieplan houdt in dat melkveehouders het aantal melkkoeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Een aantal melkveehouders hadden een kort geding aangespannen over de Regeling. De voorzieningenrechter stelde dat de Regeling niet te voorzien was en stelde de Regeling buiten werking voor de eisers van zes vonnissen. Het Haagse gerechtshof heeft de vonnissen van de voorzieningenrechter nu vernietigd. Alle melkveehouders moeten zich aan het fosfaatreductieplan houden.

Twee kanten

“De uitspraak van het Haagse gerechtshof roept bij mij gemengde gevoelens op. Aan de ene kant is het goed dat het reductieplan is blijven staan. De gevolgen waren niet te overzien als een grote groep melkveehouders definitief buiten de regeling zou vallen. De ander kant is dat er individuele situaties bekend zijn van melkveehouders die wel degelijk keihard geraakt worden door het reductieplan”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuillehouder melkveehouderij. “De melkveehouders zijn niet voor niets naar de rechter gestapt om hun situatie voor te leggen. Het gaat hierbij vaak om jonge melkveehouders die geen kant meer op konden door de fosfaatwetgeving waarin ze beland zijn.”

Derogatie

Het uiteindelijke doel van de Regeling is om te zorgen dat Nederland binnen het geldende nationale mestplafond blijft. Op die manier kan de derogatie behouden blijven. De afgelopen periode bleek nogmaals dat de melkveehouderij ruimschoots aan haar verplichtingen van het reductieplan heeft voldaan. Van der Hoog: “Nederland gaat zeer waarschijnlijk de doelstelling van reductieplan halen nu de fosfaatregeling is blijven staan. Het is nu aan de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, en haar ministerie om de nieuwe derogatie voor Nederland binnen te halen.”