NAJK verwelkomt Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is positief over de aanstelling van de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten. Een minister van LNV geeft de land- en tuinbouw weer de waarde die het verdient. NAJK ziet uit naar een goede samenwerking met minister Carola Schouten en hoopt snel om tafel te zitten over het fonds voor jonge boeren en tuinders.

De kabinetsformatie heeft lang geduurd. Na 225 dagen was op 26 oktober eindelijk de bordesscène met Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is van groot belang dat de agrarische sector een eigen ministerie heeft. Nederland is koploper op gebied van landbouwexport, diergezondheid en -welzijn.

Waardering voor de sector

NAJK is positief over de uitkomst van de kabinetsformatie. “De land- en tuinbouw krijgt weer een minister van Landbouw en in het regeerakkoord is een fonds opgenomen voor jonge boeren en tuinders. Hiermee is er waardering voor de positie die de Nederlandse land- en tuinbouw heeft verworven”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK. Zoals in reactie op het regeerakkoord was aangegeven, denkt NAJK graag mee over de invulling van het fonds. Arfman: “We zijn verheugd dat de nieuwe coalitie inziet dat ondersteuning bij bedrijfsovername en innovaties cruciaal is om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering in de agrarische sector verder handen en voeten te geven. We gaan graag zo snel mogelijk met minister Schouten om de (keuken)tafel over het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren.”

Uitnodiging

Naast een gesprek over de invulling van het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, nodigt NAJK minister Carola Schouten van harte uit op de inspiratiedag ter ere van het 40-jarige jubileum van NAJK. Op zaterdag 2 december komen jonge boeren en tuinders bij elkaar in Evenementenhal Gorinchem. NAJK besteedt deze dag extra aandacht aan de toekomstrichting van jonge boeren en tuinders. Het thema ‘nieuwe verdienmodellen’ wordt uitgebreid behandeld. NAJK gaat graag met Schouten in gesprek over de toekomst van de jonge boeren en tuinders.